SPACE-S Stedenbouwkundig Plan

Alle uitgangspunten voor de nieuwe buurt SPACE-S zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig plan. Deze komt voort uit alle online en offline discussies, excursies en COLLECTED’s van de afgelopen maanden. Een prachtig vertrekpunt om met het ontwerp van de buurt aan de slag te gaan!

Bekijk het SPACE-S Stedenbouwkundig Plan hier online.

Matslijst online

De Matslijst staat nu ook online. Regelmatig updaten we de lijst aan de hand van jouw betrokkenheid.

Bij SPACE-S bepaalt niet de inschrijftijd de toewijzing van een woning, maar de mate van betrokkenheid. Na je inschrijving voor SPACE-S kom je terecht op onze ‘Matslijst’. Iedere ontwikkelfase zijn er Matspunten te verdienen, door actief mee te doen. Meer informatie over het Matspunten-systeem vind je op deze pagina.

Veel geleerd over groen op SPACE-S

Vrijdagavond 18 oktober heeft een groep bewoners van Space-S aan een groenworkshop meegedaan onder leiding van Soontiens Hoveniers. Denken over wat en waarom, en direct ook handen uit de mouwen. De resultaten zijn nog de hele week te zien in de kas die Rechargeables heeft neergezet. Een mooie plek, passend bij ons DNA!

IMG_0076

Een greep uit de ideeën:
– Kunnen we regenwater opvangen die dan via een slim irrigatiesysteem wordt ingezet voor platen? Ja, een grote design-regenton kan al heel leuk zijn en iets toevoegen.
– Soms geeft 1 boom op de juiste plek een grotere effect van rust en sfeer dan een heel bos.
– Beheer van mooie groene omgeving kost veel tijd en geld. Zijn bewoners bereid om hier zelf aan bij te dragen?
– We willen op het dak wel een combi van groen en zendmast, een soort design-wifiboom.
– Ergens een plek in de toen voor vleermuizen of vogels.

IMG_0057Soontiens kwam met vele handige tips. Aangegeven werd dat veel kosten gaan zitten in het beheer, ook als je het niet verwacht. Bijvoorbeeld: een wilde tuin heeft ook veel onderhoud nodig. Maar ook: hangplanten zijn prachtig, maar vragen veel grond en worden nooit heel erg lang. En als belangrijkste tip: sommige planten zijn 10 maanden per jaar prachtig, en goed en betaalbaar in het beheer. Kun je met elkaar accepteren dat ze twee maanden dor zijn en geen mooie uitstraling geven?

IMG_0109

 

IMG_0122

 

PICK of the WEEK

Pick of the week (39) is van Eddie Mol: “Beetje kliederen met ingrediënten…”. Een uitdaging om zo’n ruimtelijk/ licht gevoel in de stad voor elkaar te krijgen!

Verslag COLLECTED V – 19 september 2013

SPACE-S COLLECTED V
Verslag 19 september 2013

‘DE INGREDIENTEN VAN SPACE-S’ VALLEN IN DE SMAAK
Ruim 200 deelnemers zorgden donderdagavond 19 september voor energie, positiviteit en goede ideeën voor de toekomstige buurt SPACE-S. Opvallend was het groot aantal nieuwkomers die met veel vragen en nieuwsgierigheid op de bijeenkomst waren afgekomen. Tijdens de COLLECTED gingen ze in gesprek met professionals en andere bewoners over de plannen tot nu toe. Ingrediënten als het ruimtelijk ontwerp, de mix van woningtypen en de community-vorming. Dit leverde nieuwe ideeën en inzichten op, en een positieve eindconclusie: SPACE-S kan verder op de ingeslagen koers.

space1 space2

VEEL VRAGEN
Sinds december 2012 zijn toekomstige bewoners aan de slag met het bouwen aan de toekomstige wijk. De vele nieuwkomers kwamen daarom met veel vragen naar de COLLECTED. Bijvoorbeeld over de woningtypen, het proces, de planning en de werking van de toewijzing middels de Mats-lijst. Bij het ‘Matsen’ is de mate van betrokkenheid van bewoners bepalend is. Na de uitleg zien de meeste deelnemers vooral kansen om betrokken te zijn om zo onderdeel te worden van de nieuwe buurt. Toch blijft het voor zowel de professionals en bewoners spannend om de komende jaren te zien hoe de betrokkenheid en de toewijzing in de praktijk wordt gebracht. Het gaat immers om een nieuwe vorm. Naast spanning is er vooral veel gretigheid bij bewoners om een bijdrage te gaan leveren.

MIX VAN BEWONERS
Deelnemers zijn positief over het uitgangspunt om verschillende type mensen te mixen in de buurt. Jong en oud leven zij aan zij, en zijn niet ingedeeld op type gezin, maar op levensstijl. Door de grote opkomst van ‘jonge’ deelnemers wordt het aantrekken van een goede mix als een belangrijke uitdaging gezien. De aanwezige 45-plussers en gezinnen met kinderen zien volop kansen zien in de wijk, maar waren deze groepen tijdens COLLECTED in aantal minder aanwezig dan de groep 20 tot 30 jaar. De zoektocht naar de goede mix is dus een belangrijk aandachtspunt.

MASSA EN DUURZAAMHEID
Strijp-S is een hoogstedelijk gebied, en SPACE-S wordt hier ook een onderdeel van. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote ‘massa’ wordt ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid. Deelnemers vinden het belangrijk dat deze massa een prettige ‘lichtheid’ krijgt. Een belangrijk uitgangspunt bij verdere ontwerp. Deelnemers vinden ook duurzaamheid belangrijk. Daarom werd gelijk al de oproep gedaan aan alle deelnemers om met extra ideeën te komen op dit gebied. De inbreng van bewoners vanaf de start, zal ook al sterk bijdragen aan de duurzaamheid van SPACE-S.

space3

space4space5

HOFJES EN JAZZ
Toekomstige bewoners zien zich al wonen aan de hofjes, met ieder een eigen sfeer die past bij de bewoners. Bewoners willen in het ontwerp veel aandacht voor het goed tot zijn recht komen van deze gezamenlijke ruimten. Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op SPACE-S. Het idee voor een initiatief als een jazzclub valt bij velen in goede aard. Belangrijk hierbij is dat ruimte optimaal wordt benut, zodat een jazzclub bijvoorbeeld ook overdag een functie heeft. Maar naast deze ontmoetingsplek hebben opvallend veel andere kleine ondernemers ideeën om wonen en werken op een nieuwe creatieve manier te combineren.

COMMUNITY
Zelf je eigen wijk bouwen. Dat is de essentie van SPACE-S en die wordt omarmd door de deelnemers. Er ontstonden gisteren volop ideeën om een vervolg te geven aan het eerste zichtbare bewonersinitiatief afgelopen zomer: de Stadscamping op het SPACE-S terrein. Bewoners zouden graag al met hun toekomstige buren aan de slag willen. En professionals kunnen de initiatieven versterken met hun kennis, netwerk en faciliteiten. De ideeen variëren van een gezamenlijke volkstuin tot een nieuwsjaarsfeest, van een gezamenlijke garage tot flexplekken.

space6 space7

WOONPROGRAMMA
In de aanloop naar de COLLECTED vulden ruim 600 deelnemers een poll in over de woningtypes op SPACE-S. Er is interesse in zowel appartementen, lofts, studentenwoningen en woningen met extra ruimte voor bijvoorbeeld werken of zorg (wonen Plus). Opvallend is de behoefte aan compacte woningen. Deelnemers vinden hun gewenste woning terug in het aanbod, en geven graag de komende tijd verdere invulling aan de beste mix en indeling van de woningen.

space8 space9

VERVOLG
De positieve inbreng en conclusies geven veel energie en inhoud om nu het vervolg van SPACE-S te bepalen. Dit jaar nog wordt gestart met het ontwerp van de eerste fase. De samenwerking tussen bewoners en professionals gaat verder!

space10

 

Bekijk hier het videoverslag met enkele toekomstige bewoners aan het woord over hun SPACE-S!

Schermafbeelding 2013-10-08 om 18.01.24

 

Verslag excursie Rotterdam en Amsterdam

Op 6 september gingen toekomstige bewoners en projectteamleden op pad in Rotterdam en Amsterdam, op zoek naar inspiratie voor collectieve voorzieningen. Ze bezochten verschillende fraaie voorbeeldprojecten. Bekijk en lees het verslag van de excursie hier!

Verslag en fietsroute Bikeride hofjestocht Eindhoven

Deze zomer trekt SPACE-S erop uit, te beginnen in eigen stad. Op woensdag 7 augustus trotseerde een groepje die-hards de regen om de hofjes van Eindhoven te ontdekken. 12 deelnemers fietsten langs allerlei bekende en onbekende plekjes die iets vertellen over buitenruimte. Goede en slechte voorbeelden over groen, hofjes, gezamenlijke ruimten en samenwerking met buren.

De groep heeft gemerkt dat weinig hofjes echt worden gebruikt, vaak alleen om naar te kijken. Bovendien waren veel hofjes ‘eigen terrein’ of ‘verboden toegang artikel 461’. Weinig kruip-door-sluip-door of dubbele gelaagdheid. SPACE-S kan op dit gebied echt iets extra’s gaan bieden.

Wat is bruikbaar voor SPACE-S, of juist niet? Die vraag leverde interessante inzichten op. En het gevoel dat er op SPACE-S echt iets onderscheidend kan ontstaan.

Wil je deze route ook fietsen? Dat kan! Download of bekijk hier het boekje met de fietsroute, om inspiratie op te doen voor SPACE-S.

Binnenkort vinden er nog meer excursies plaats. Houd de agenda in de gaten!

Verslag Collected IV: 3Dmodel Space-S

Verslag Collected IV: 3Dmodel Space-S
23 juni 2013

De laatste Collected sessie voor de zomer had een speciale lading! Op deze avond kwamen namelijk de conclusies van de vorige sessies tezamen in één schaalmodel. Het daadwerkelijke 3D-model waar de eerste nieuwe bewoners in 2015 kunnen gaan wonen, werken en leven!

Selectie coördinerend architect/stedenbouwkundige
De eerste stap betrof het aantrekken van een coördinerend architect/stedenbouwkundige. Aan hem of haar de nobele taak een 3D-model te maken op basis van alle inspiratiebeelden die door bewoners tot op heden gegeven is. Een team van Space-S-bewoners en medewerkers van Woonbedrijf hebben zes architecten voorbij zien komen voordat ze tot een besluit kwamen: Tess Broekmans van Urhahn Urban Design.

space1

Input
Basis voor Urhahn waren de verslagen van de voorgaande Collected-sessies. Het DNA, de programma-mix en de hofjesstructuur waren voedingsbodem voor een 3D-vertaling. De grote hoeveelheid facebook-beelden gaven meer kleur en verdieping.

space2  space witte maquette

Naast deze input van onze eigen bewoners zijn er meer vertrekpunten geweest: ook het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan van Strijp-S zijn meegegeven aan Urhahn. In deze plannen zit veel ruimte, zijn veel mogelijkheden, die we deze weken hebben opgezocht.
Er worden circa 100-120 parkeerplaatsen gerealiseerd binnen het bouwblok. Het gaat binnen Space-S om parkeerplaatsen op naam. Je huurt dus deze plaatsen. Dit zullen geen ondergrondse parkeerplaatsen worden. Dit aantal plaatsen komt overeen met de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente. Dit is niet het totaal aantal plaatsen dat nodig is voor de bewoners. De overige plaatsen komen buiten Space-S, op maximaal 250 meter afstand.

space mensen

Ontwerpen
In verschillende voorbereidende sessies zijn de inspiratiebeelden omgezet tot enkele maquettes. Ook twee bewoners hadden zelf 3d-modellen gemaakt en in sketch-up vormgegeven. Deze zijn als vergelijking meegenomen, besproken en afgewogen. De gewenste hofjes waren in verschillende groottes terug te vinden. Sommigen in een meer publieke omgeving en sommige die meer een intiemere invulling kregen. De hoogte van de gebouwen was steeds onderwerp van discussie, net als het vinden van de juiste parkeeroplossing.De verschillende studiemaquettes werden deze avond toegelicht, met daarbij de belangrijkste leerpunten per onderdeel. Het finale 3D-model, goed passend binnen het DNA van SPACE-S, werd door een van de bewoners toegelicht.

De wijk heeft een stadszicht aan de Torenallee en kent diversiteit aan de kant van de Schootsestraat. Wel twintig verschillende buitenruimtes zijn mogelijk, van diverse groottes en op verschillende hoogtes terug te vinden. Voor ieder wat wils, ruimte voor eigen invulling door de bewoners die daar wonen.

In de hoven beleef je de industriële bebouwing. De routes door het gebied zijn voornamelijk openbaar, maar je voelt je op de meeste plekken wel te gast. De ervaringvan de bestaande bomen is een pre. Het grootste hof kent twee niveaus, en wordt daarmee ook kleinschaliger en intiemer. Alle hoven kennen minimaal twee bebouwingsvoorzijden, waardoor er geen ‘dode hoeken’ ontstaan. En de daken zijn nog op diverse manier invulbaar, maar hoeven zeker niet overal een programma te krijgen: ‘Op hoeveel plekken wil je elkaar kunnen ontmoeten? Hoeveel kroppen sla wil je verbouwen? Laten we ook goed kijken of we dit eerst georganiseerd krijgen.’ zo was de stelling.

space3

Deze 3D-vertaling past goed binnen het DNA van Space-S. onderdeel van de visie op de Torenallee. Er is tussentijds overleg geweest met de supervisor voor geheel Strijp-S, West 8. Het eindmodel zullen we daar ook zo spoedig mogelijk bespreken.Bewoners gaven aan dat ze voelden dat er goed geluisterd was, en dat ze de belangrijkste punten terugzagen. Het ruimtelijk model past binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan. De hoogbouwaccenten zijn onderdeel van de visie op de Torenallee. Er is tussentijds overleg geweest met de supervisor voor geheel Strijp-S, West 8. Het eindmodel zullen we daar ook zo spoedig mogelijk bespreken.

Het model kent nog een aantal punten die vragen om opvolging. Rondom de hoogste toren spelen nog vragen over de wind en of het de verbindingen binnen de wijk niet in de weg staat (het westelijk deel blijft er nog een beetje te veel buiten). Kunnen we nog iets met (regen)water en verkoeling of verfraaiing? Ook wordt nog preciezer gekeken naar routes van auto’s voor bijvoorbeeld calamiteiten, laden/lossen, verhuizen.

1016652_263541067121555_184146274_n

Tot slot werd het 3D-model geladen met inspiratie-beelden die door bewoners ingediend zijn. Een paar beelden sprongen er overduidelijk uit. Uit de combinatie van sfeerbeelden sprak duidelijk de wens om verschillen tussen de hofjes, maar wel groen.

Aan het eind van de avond werd de maquette nog formeel onthuld en met een drankje bezegeld. Resultaat: een 3D-maquette, die in de zomermaanden uitgewerkt kan worden.

Van deze Collected-sessie is een videoverslag gemaakt. Bekijk het hier:Schermafbeelding 2013-07-03 om 14.26.00

PICK OF THE WEEK (week 27)

Pick of the week is van Piotr Michal Szcesniak: dit inspiratiebeeld laat zien welke beleving de gebouwen en hofjes van SPACE-S moeten geven: collectieve groene ruimte met verschillende niveaus, met verschillende typen van buitenruimte.

 

PICK OF THE WEEK (week 22)

PICK of the WEEK (2013 week 22). Chantal Koster: “Mijn idee is dat iedereen welkom is om te wonen waar hij/zij zich prettig voelt. Niemand uitgesloten, iedereen levert een bijdrage aan de maarschappij. De inzending van Chantal sluit prachtig aan bij de conclusies van COLLECTED III over het programma van SPACE-S.