Verslag COLLECTED V – 19 september 2013

SPACE-S COLLECTED V
Verslag 19 september 2013

‘DE INGREDIENTEN VAN SPACE-S’ VALLEN IN DE SMAAK
Ruim 200 deelnemers zorgden donderdagavond 19 september voor energie, positiviteit en goede ideeën voor de toekomstige buurt SPACE-S. Opvallend was het groot aantal nieuwkomers die met veel vragen en nieuwsgierigheid op de bijeenkomst waren afgekomen. Tijdens de COLLECTED gingen ze in gesprek met professionals en andere bewoners over de plannen tot nu toe. Ingrediënten als het ruimtelijk ontwerp, de mix van woningtypen en de community-vorming. Dit leverde nieuwe ideeën en inzichten op, en een positieve eindconclusie: SPACE-S kan verder op de ingeslagen koers.

space1 space2

VEEL VRAGEN
Sinds december 2012 zijn toekomstige bewoners aan de slag met het bouwen aan de toekomstige wijk. De vele nieuwkomers kwamen daarom met veel vragen naar de COLLECTED. Bijvoorbeeld over de woningtypen, het proces, de planning en de werking van de toewijzing middels de Mats-lijst. Bij het ‘Matsen’ is de mate van betrokkenheid van bewoners bepalend is. Na de uitleg zien de meeste deelnemers vooral kansen om betrokken te zijn om zo onderdeel te worden van de nieuwe buurt. Toch blijft het voor zowel de professionals en bewoners spannend om de komende jaren te zien hoe de betrokkenheid en de toewijzing in de praktijk wordt gebracht. Het gaat immers om een nieuwe vorm. Naast spanning is er vooral veel gretigheid bij bewoners om een bijdrage te gaan leveren.

MIX VAN BEWONERS
Deelnemers zijn positief over het uitgangspunt om verschillende type mensen te mixen in de buurt. Jong en oud leven zij aan zij, en zijn niet ingedeeld op type gezin, maar op levensstijl. Door de grote opkomst van ‘jonge’ deelnemers wordt het aantrekken van een goede mix als een belangrijke uitdaging gezien. De aanwezige 45-plussers en gezinnen met kinderen zien volop kansen zien in de wijk, maar waren deze groepen tijdens COLLECTED in aantal minder aanwezig dan de groep 20 tot 30 jaar. De zoektocht naar de goede mix is dus een belangrijk aandachtspunt.

MASSA EN DUURZAAMHEID
Strijp-S is een hoogstedelijk gebied, en SPACE-S wordt hier ook een onderdeel van. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote ‘massa’ wordt ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid. Deelnemers vinden het belangrijk dat deze massa een prettige ‘lichtheid’ krijgt. Een belangrijk uitgangspunt bij verdere ontwerp. Deelnemers vinden ook duurzaamheid belangrijk. Daarom werd gelijk al de oproep gedaan aan alle deelnemers om met extra ideeën te komen op dit gebied. De inbreng van bewoners vanaf de start, zal ook al sterk bijdragen aan de duurzaamheid van SPACE-S.

space3

space4space5

HOFJES EN JAZZ
Toekomstige bewoners zien zich al wonen aan de hofjes, met ieder een eigen sfeer die past bij de bewoners. Bewoners willen in het ontwerp veel aandacht voor het goed tot zijn recht komen van deze gezamenlijke ruimten. Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op SPACE-S. Het idee voor een initiatief als een jazzclub valt bij velen in goede aard. Belangrijk hierbij is dat ruimte optimaal wordt benut, zodat een jazzclub bijvoorbeeld ook overdag een functie heeft. Maar naast deze ontmoetingsplek hebben opvallend veel andere kleine ondernemers ideeën om wonen en werken op een nieuwe creatieve manier te combineren.

COMMUNITY
Zelf je eigen wijk bouwen. Dat is de essentie van SPACE-S en die wordt omarmd door de deelnemers. Er ontstonden gisteren volop ideeën om een vervolg te geven aan het eerste zichtbare bewonersinitiatief afgelopen zomer: de Stadscamping op het SPACE-S terrein. Bewoners zouden graag al met hun toekomstige buren aan de slag willen. En professionals kunnen de initiatieven versterken met hun kennis, netwerk en faciliteiten. De ideeen variëren van een gezamenlijke volkstuin tot een nieuwsjaarsfeest, van een gezamenlijke garage tot flexplekken.

space6 space7

WOONPROGRAMMA
In de aanloop naar de COLLECTED vulden ruim 600 deelnemers een poll in over de woningtypes op SPACE-S. Er is interesse in zowel appartementen, lofts, studentenwoningen en woningen met extra ruimte voor bijvoorbeeld werken of zorg (wonen Plus). Opvallend is de behoefte aan compacte woningen. Deelnemers vinden hun gewenste woning terug in het aanbod, en geven graag de komende tijd verdere invulling aan de beste mix en indeling van de woningen.

space8 space9

VERVOLG
De positieve inbreng en conclusies geven veel energie en inhoud om nu het vervolg van SPACE-S te bepalen. Dit jaar nog wordt gestart met het ontwerp van de eerste fase. De samenwerking tussen bewoners en professionals gaat verder!

space10

 

Bekijk hier het videoverslag met enkele toekomstige bewoners aan het woord over hun SPACE-S!

Schermafbeelding 2013-10-08 om 18.01.24