Verslag Collected IV: 3Dmodel Space-S

Verslag Collected IV: 3Dmodel Space-S
23 juni 2013

De laatste Collected sessie voor de zomer had een speciale lading! Op deze avond kwamen namelijk de conclusies van de vorige sessies tezamen in één schaalmodel. Het daadwerkelijke 3D-model waar de eerste nieuwe bewoners in 2015 kunnen gaan wonen, werken en leven!

Selectie coördinerend architect/stedenbouwkundige
De eerste stap betrof het aantrekken van een coördinerend architect/stedenbouwkundige. Aan hem of haar de nobele taak een 3D-model te maken op basis van alle inspiratiebeelden die door bewoners tot op heden gegeven is. Een team van Space-S-bewoners en medewerkers van Woonbedrijf hebben zes architecten voorbij zien komen voordat ze tot een besluit kwamen: Tess Broekmans van Urhahn Urban Design.

space1

Input
Basis voor Urhahn waren de verslagen van de voorgaande Collected-sessies. Het DNA, de programma-mix en de hofjesstructuur waren voedingsbodem voor een 3D-vertaling. De grote hoeveelheid facebook-beelden gaven meer kleur en verdieping.

space2  space witte maquette

Naast deze input van onze eigen bewoners zijn er meer vertrekpunten geweest: ook het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan van Strijp-S zijn meegegeven aan Urhahn. In deze plannen zit veel ruimte, zijn veel mogelijkheden, die we deze weken hebben opgezocht.
Er worden circa 100-120 parkeerplaatsen gerealiseerd binnen het bouwblok. Het gaat binnen Space-S om parkeerplaatsen op naam. Je huurt dus deze plaatsen. Dit zullen geen ondergrondse parkeerplaatsen worden. Dit aantal plaatsen komt overeen met de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente. Dit is niet het totaal aantal plaatsen dat nodig is voor de bewoners. De overige plaatsen komen buiten Space-S, op maximaal 250 meter afstand.

space mensen

Ontwerpen
In verschillende voorbereidende sessies zijn de inspiratiebeelden omgezet tot enkele maquettes. Ook twee bewoners hadden zelf 3d-modellen gemaakt en in sketch-up vormgegeven. Deze zijn als vergelijking meegenomen, besproken en afgewogen. De gewenste hofjes waren in verschillende groottes terug te vinden. Sommigen in een meer publieke omgeving en sommige die meer een intiemere invulling kregen. De hoogte van de gebouwen was steeds onderwerp van discussie, net als het vinden van de juiste parkeeroplossing.De verschillende studiemaquettes werden deze avond toegelicht, met daarbij de belangrijkste leerpunten per onderdeel. Het finale 3D-model, goed passend binnen het DNA van SPACE-S, werd door een van de bewoners toegelicht.

De wijk heeft een stadszicht aan de Torenallee en kent diversiteit aan de kant van de Schootsestraat. Wel twintig verschillende buitenruimtes zijn mogelijk, van diverse groottes en op verschillende hoogtes terug te vinden. Voor ieder wat wils, ruimte voor eigen invulling door de bewoners die daar wonen.

In de hoven beleef je de industriële bebouwing. De routes door het gebied zijn voornamelijk openbaar, maar je voelt je op de meeste plekken wel te gast. De ervaringvan de bestaande bomen is een pre. Het grootste hof kent twee niveaus, en wordt daarmee ook kleinschaliger en intiemer. Alle hoven kennen minimaal twee bebouwingsvoorzijden, waardoor er geen ‘dode hoeken’ ontstaan. En de daken zijn nog op diverse manier invulbaar, maar hoeven zeker niet overal een programma te krijgen: ‘Op hoeveel plekken wil je elkaar kunnen ontmoeten? Hoeveel kroppen sla wil je verbouwen? Laten we ook goed kijken of we dit eerst georganiseerd krijgen.’ zo was de stelling.

space3

Deze 3D-vertaling past goed binnen het DNA van Space-S. onderdeel van de visie op de Torenallee. Er is tussentijds overleg geweest met de supervisor voor geheel Strijp-S, West 8. Het eindmodel zullen we daar ook zo spoedig mogelijk bespreken.Bewoners gaven aan dat ze voelden dat er goed geluisterd was, en dat ze de belangrijkste punten terugzagen. Het ruimtelijk model past binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan. De hoogbouwaccenten zijn onderdeel van de visie op de Torenallee. Er is tussentijds overleg geweest met de supervisor voor geheel Strijp-S, West 8. Het eindmodel zullen we daar ook zo spoedig mogelijk bespreken.

Het model kent nog een aantal punten die vragen om opvolging. Rondom de hoogste toren spelen nog vragen over de wind en of het de verbindingen binnen de wijk niet in de weg staat (het westelijk deel blijft er nog een beetje te veel buiten). Kunnen we nog iets met (regen)water en verkoeling of verfraaiing? Ook wordt nog preciezer gekeken naar routes van auto’s voor bijvoorbeeld calamiteiten, laden/lossen, verhuizen.

1016652_263541067121555_184146274_n

Tot slot werd het 3D-model geladen met inspiratie-beelden die door bewoners ingediend zijn. Een paar beelden sprongen er overduidelijk uit. Uit de combinatie van sfeerbeelden sprak duidelijk de wens om verschillen tussen de hofjes, maar wel groen.

Aan het eind van de avond werd de maquette nog formeel onthuld en met een drankje bezegeld. Resultaat: een 3D-maquette, die in de zomermaanden uitgewerkt kan worden.

Van deze Collected-sessie is een videoverslag gemaakt. Bekijk het hier:Schermafbeelding 2013-07-03 om 14.26.00