Ontwerp samen de centrale trap!

Jij bepaalt hoe jouw woonwijk, SPACE-S, eruit gaat zien. Daarom hebben we een uitdaging voor alle toekomstige bewoners: ontwerp de centrale trap van SPACE-S. Deze trap is geen prijsvraag ontwerp je niet individueel, maar samen met je medebewoners. Iedereen kan meedoen!

Deel je ideeën (t/m 5 november)

Kom met referenties! Kom met ideeën! Kom met moodboards van trappen die jij zou willen op SPACE-S! Denk bijvoorbeeld aan vormen, materialen en kleuren. Deel je ideeën met elkaar op Facebook of per e-mail (info@space-s.nl) en inspireer elkaar. Reageer ook op elkaars ideeën, zodat we samen ontdekken welke beelden en ideeën door jullie echt gedragen worden.

Praat mee tijdens de Huiskamer 6 november

Tijdens de Huiskamer op 6 november (19.00 uur, Glaspaviljoen op Ketelhuisplein Strijp-S) delen én bespreken we alle inspiratiebeelden met elkaar. Is dit wat we willen? Is er meer nodig, bijvoorbeeld nieuwe referentiebeelden, een excursie of eerste schetsen? Als buren bespreken jullie onderling wat er verder nodig is en welke acties er uitgezet worden.

Ben jij erbij? Natuurlijk verdien je een Matspunt met je aanwezigheid.

LAB Centrale trap 18 november

Op 18 november (19.00 uur, bij Inbo op Scherpakkerweg 15 in Eindhoven) organiseren we een LAB rondom de centrale trap. Al het materiaal dat jullie als bewoners hebben voorbereid, zowel online als offline, vormen de input voor dit LAB. Samen met de architecten en Woonbedrijf kiezen en maken we een voorkeursmodel.

In de periode die volgt, werkt Inbo dit model uit. Natuurlijk koppelen we eindversie terug aan iedereen!

Ook voor je aanwezigheid bij het LAB verdien je een Matspunt.

Uitleg ontwerpopdracht

Samen met je medebewoners ontwerp je de centrale trap van SPACE-S. Deze trap komt op een prominente plek en vormt de verbinding tussen het centrale hof met de boom en het hof boven de parkeergarage aan de oostzijde. De trap mag uiteindelijk niet hoger zijn dan 10 meter en de oppervlakte niet meer dan 50 m2.

Natuurlijk moet het ontwerp passen bij de kwaliteit en kosten van het gehele ontwerp van SPACE-S. De trap is echt als trap bedoeld, niet gecombineerd met bijvoorbeeld een binnenruimte. Belangrijk detail: het ontwerp van de overige trappen leiden we af van deze trap!

In de eerste fase verzamelen we ideeën en inspiratie van alle bewoners. In de Huiskamer op 6 november bespreken we al deze inspiratie en uiteindelijk kiezen en maken we een voorkeursmodel tijdens het LAB op 18 november.

ontwerpopdracht-trap-01

Afmetingen van de trap om het geheel ingepast te krijgen binnen het huidige ontwerp van SPACE-S. Let dus hier op de hoogteverschillen.

ontwerpopdracht-trap-02

De locatie ligt centraal op SPACE-S, zie de rode markering.

ontwerpopdracht-trap-03
De trap verbindt de het centrale hof met de boom met het hof boven de parkeergarage aan de oostzijde.

ontwerpopdracht-trap-04

Een voorbeeld in pennenstreken om er een eerste beeld bij te krijgen.