Verandering Matspunten

Zoals je weet, verdien je met jouw inzet Matspunten. Maar wanneer verdien je precies Matspunten? We merken dat deze regels wel eens tot onduidelijkheden leiden. Daarom hebben we het toekennen van Matspunten versimpeld.

Deze versimpelde regels gaan na de Burendag op 11 oktober 2014 in.

Matspunten voor bijeenkomsten

Tot nu toe verdiende je per gespreksronde maximaal één Matspunt voor je aanwezigheid op bijeenkomsten. Ook als je meerdere bijeenkomsten bezocht, kreeg je in totaal één Matspunt. In het nieuwe systeem verdien je simpelweg één Matspunt als je aanwezig bent op een bijeenkomst.

Een aantal bijeenkomsten levert geen Matspunten op, zoals de Reserveringsweek. Dit geven wij dan vooraf duidelijk aan.

Facebook

Volgens de oude regels verdiende je maximaal één Matspunt per gespreksronde voor je bijdrage op Facebook. Volgens de nieuwe regels verdien je maximaal één Matspunt per maand voor je bijdrage op Facebook. We tellen steeds vanaf de eerste donderdag van de maand.

Dit loopt dan gelijk aan het initiatief van de Huiskamer, waar bewoners op eigen initiatief onderwerpen uit kunnen werken.

Eigen initiatief

Je kunt een extra Matspunt verdienen als je het initiatief neemt voor of langdurig deelneemt aan een Do-It-Yourself initiatief van een bewonersgroep. Natuurlijk in overleg met het team van SPACE-S. Deze regel is dus niet gewijzigd.

Wij wensen je ook de komende periode weer veel succes én veel plezier met het verdienen van Matspunten!