Terugblik LAB Collectief Beheer

Verslag LAB Collectief Beheer

Vandaag werd duidelijk dat bewoners niet alleen maar praten over bijzondere ambities in Space-S, maar dat ze er werkelijk ook aan bij willen dragen.
‘Woonbedrijf moet faciliteren en mogelijk maken, maar de bewoners moeten het zelf oppakken, of externe partijen vragen om daarin mee te helpen’ zo was een vaak gehoorde stelling.
Wat bewoners zelf willen oppakken, welke ambitie we hebben, welke externe partijen we willen inschakelen en wie gaat betalen waren de thema’s van deze avond. Dus niet of we het gaan doen, maar hoe. En wat zijn dan de gevolgen.
Dit hebben we gedaan aan de hand van 3 thema’s:

  1. Beheer en programmering van de collectieve ruimten
  2. Beheer en onderhoud van de buitenruimten
  3. en beheer en onderhoud aan het complex.

Elk thema werd ingeleid door een bewoner die vertelde over het huidige wensbeeld. Daarna kwam een gastspreker aan het woord die ervaring heeft opgedaan op dit gebied. En als laatste maakte we met de groep scherp wat de uitgangspunten zijn voor Space-S.

de sprekers

De sprekers
Menno Vlug woont in Vrijburcht Amsterdam en is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van dit complex. Vrijburcht heeft 52 woningen waaronder ook 12 woningen met bedrijfsruimten, een theater, een café, een crèche, een haventje en een logeerkamer. De logeerkamer blijkt goed bezet en vanuit de bewoners komt dan ook de vraag om te kijken of we die in Space-S ook  kunnen maken.
Een zucht van herkenning ging door de groep toen Menno vertelde ‘Samen wonen betekent niet dat je constant sociaal hoeft te zijn. Jezelf af en toe terugtrekken is ook prima anders houd je dat geen 2 jaar vol’. Tips van Menno waren ook: besteed minder leuke klusjes die regelmatig terugkomen uit, zoals gras maaien.  En zorg dat er voor belangrijke onderwerpen een werkgroep opgericht wordt. Daarbij geldt: iemand persoonlijk vragen is veel effectiever dan een vrijblijvend mailtje.

Vrijburcht Amsterdam
Vrijburcht Amsterdam, foto Willem van Gils

Daarna kwam Marjan Kootwijk van woningcorporatie Ymere aan het woord. Marjan is betrokken bij groenprojecten waar bewoners een rol willen spelen bij het beheer. Wat Marjan leuk vindt aan het ontwerp van Space-S is dat er veel afwisseling is tussen levendige plekken en rustige groene oases. Maar daktuinen, gemeenschappelijke tuinen en overhangend groen zijn in het beheer ook kwetsbaar. ‘Alles valt of staat bij een goed ontwerp én nog belangrijker; bij de betrokkenheid van de bewoners. Als zij zich verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid willen dragen zal het in het beheer ook goed komen. En dat laatste zit wel goed hier’.
Belangrijk bij het groenontwerp is dat je ruime biedt aan ‘ontmoeten’. Ook het inrichten van speelplekken met natuurlijke elementen is volgens Marjan een aanrader. Voetballen in het gemeenschappelijk groen kan leiden tot overlast al zijn niet alle bewoners het daar mee eens ‘het brengt juist ook leven in de brouwerij’.Collectief groen
Collectief groen beheer, Ymere

Laatste spreker was Ed Kooijmans van De Regionale huismeester. De Regionale Huismeester is een samenwerkingspartner van Futuris en zorgt voor werkervaringsplaatsen voor de cliënten van Futuris. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld schoonmaak werkzaamheden, groenonderhoud en kleine reparaties. Voordeel is dat de bewoners van Futuris, die in het algemeen minder makkelijk aansluiten, veel meer betrokken zijn bij het complex. Daarnaast is het uurtarief lager. De bewoners zien hier zeker een meerwaarde in deze samenwerkingsvorm en willen hier graag op doorpakken.

regionale huismeesters
Regionale Huismeesters, foto van Bert van ‘t Veer

Vastleggen uitgangspunten
Per thema hebben we de uitgangspunten besproken aan de hand van vier aspecten: ambitie, organisatie (wie gaat het doen), financiering (wie betaalt) en wat doen we als het niet lukt. De conclusie van de bijeenkomst was dat wat we opgehaald en verwerkt hebben in de flip-overs goed aansluit bij de wensen en verwachtingen van de aanwezige bewoners. Na de reserveringsweek in september gaan we aan de slag om deze uitgangspunten met de bewoners verder uit te werken in concrete afspraken. SAMEN wonen komt steeds dichterbij!

 

Terugblik SPACE-S feels good!

“Hee kanjer, ga je mee naar huis? Onze SPACE-S moeder veroverde al onze harten gister op de FeelGoodMarket! Ze stuurde iedereen naar huis, het veld van SPACE-S, om de andere bewoners te leren kennen en de sfeer te proeven.
Bekijk de korte video-impressie hier
Bekijk de foto’s van SPACE-S buren hier

Een tijdje terug raakten enkele betrokken bewoners in gesprek. Wordt het niet eens tijd dat er wat meer 35-plussers actief mee gaan doen? Laten we een dag organiseren waarop we (nieuwe) mensen kunnen uitnodigen om gewoon in gesprek te gaan en om de SPACE-S sfeer te delen. Misschien helpt dat?!

Het werd een fantastische dag. Het veld werd een grote ontmoetingsplek met muziek. Er werd verteld over de woon-werk appartementen, ideeën voor de (moes)tuinen en ruimte voor gezinnen met kinderen. De Plu-S groep gebruikte dit moment om kennis te maken met vier nieuwe gezinnen.

Het is een mooie dag geworden. Onze SPACE-S moeder verleidde velen -met een knipoog- om het gesprek eens aan te gaan. Zie jij jezelf ook wel wonen op SPACE-S en wil je gewoon eens langskomen? Kom dan eens langs bij onze Huiskamer (elke eerste donderdag van de maand) of doe gelijk mee met onze LAB’s!

 10401478_396548813820779_2241649152228439982_n

10366127_396548673820793_7860279734611400835_n

10375037_396548503820810_491589998769004118_n

Verslag LAB Collectief Beheer

Donderdag 24 april was een groep bewoners bijeen om zaken rondom het collectief beheer van gemeenschappelijke ruimtes uit te werken.
In het gesprek bleken continu twee benaderingen die samen zorgen voor een goede richting, zo werd gezegd. De eerste benadering was die van zorg, onderhoud en spelregels. Hoe voorkom je dat het een zootje wordt? De andere benadering was juist dat door middel van leuke activiteiten en ontmoetingen de kansen in de buurt zitten.

In elk geval werd duidelijk dat de komende tijd wel gebruikt kan worden om een aantal zaken organisatorisch te gaan regelen. Hoe richt je op een ontspannen en vrolijke manier een soort bewonersvereniging in waar de boel goed geregeld is, maar niet overgeorganiseerd.  We hebben hier nog even tijd voor en het is makkelijker voor te stellen als we weten wie waar komt te wonen, dus na september.

Beter goed gejat dan…
Wat we ter voorbereiding al wel gaan doen: we gaan op 4 juni een seminar organiseren waar we bewoners en organisatoren van inspirerende voorbeeldprojecten uitnodigen. Zij vertellen over hun projecten, en de daar gemaakte keuzes, oplossingen en voor- en nadelen van hun eigen woonsituatie. Allemaal in het kader van: collectief beheer. Zet deze avond vast in je agenda! Meer info en meld je aan voor dit event op Facebook.

Terugblik LAB Wonen-Werken

Het was weer een mooie sessie donderdag 24 april. De woon-werkunits stonden op het programma. Er waren vier schriftelijke inzendingen en twaalf bewoners die konden reageren op het voorstel van Inbo.

Een dynamische ondernemende sfeer, met vooral positieve reacties. ‘Mooie woonwerk-units op een goeie plek.’ De Torenallee en de hofjes waren het populairst. De bewoners gaven op twee punten nog wat huiswerk voor de architect mee terug. Ten eerste: kun je eenheden maken waarbij het wonen op de begane grond kleiner is, en het werken op erboven groter? De mogelijkheid voor een slaapkamer op de begane grond was niet heel erg geliefd. Het tweede punt was: de woonwerkunits die aan de westzijde gesitueerd waren duidelijk minder populair dan de units bij de hofjes. De bewoners misten ook units in het hof dat meer privé was, en niet direct gelegen was aan de straten. “Toch nog iets schuiven?” vroegen de bewoners? We gaan het uitzoeken!

IMG_3094 kl

IMG_3093 kl

2014-04-24 21.24.50 kl

 

Verslag COLLECTED IX

Nadat de wintermaanden vooral gingen over plattegronden, gevels en andere fysieke verschijningsvormen, stond de afgelopen maand in het teken van ‘wat je samen doet’.
Stap voor stap liepen we langs de inspiratie tot nu toe voor de collectieve ruimtes, de gezamenlijke tuinen, het inzetten voor elkaar en door elkaar. Daarnaast kwamen nog openstaande punten uit eerdere bijeenkomsten voorbij: hoe kun je je matspunten inzetten om je woning te reserveren? Wat vinden bewoners van een meer continue en compacte realisatiefase? En tenslotte: wat zien we als treffende mix aan woningen per gebouw en per vloer?

Een Collected dus over SAMEN uit het DNA van SPACE-S. Over beheer. Over delen. In de stijl van een referendum! De dik vijftig bewoners konden hun stem uitbrengen. In de uitwerking zijn de resultaten erbij geplaatst.

LAB SAMEN
Bewoners Wessel en Axel lieten beelden zien van de inspiratie die gedeeld is tijdens het voorafgaande LAB. Een deel van die discussie ging over het verlenen van diensten. Er is een belangrijke scheiding gemaakt tussen diensten die bewoners onderling aan elkaar leveren. Zoals bijvoorbeeld een hondenuitlaatservice of koken of boodschappen doen. Daarnaast zijn er ook diensten die aan Woonbedrijf geleverd kunnen worden zoals onderhoud aan het complex en de buitenruimte. Cees gaf aan een winkel te willen starten. Een winkel die specifiek gerund wordt door de bewoners met autisme (Futuris) en volledig opgezet wordt met services voor bewoners. Een bestelservice voor brood, groentes, pakjes, mobiliteit etc.

afb1

Naast het gesprek over diensten, werd ook het ontmoeten veel genoemd. Samen dingen doen. Daarvoor zijn geschikte ruimtes nodig, binnen en buiten. Niet te veel, maar wel goed gelegen. Een combinatie van verschillende collectieve ruimtes werd gepresenteerd. Deze opzet werd als kansrijk ervaren. Bewoners gaven aan mogelijkheden te zien om een bijdrage te leveren in het programmeren, beheren of gewoon manusje van alles te zijn voor deze ruimtes. De ruimtes die genoemd zijn: bij de twee dakterrassen halverwege de hoge torens komen twee kleine binnenruimtes, zodat je even kunt schuilen, waar een toiletje is, en waar je misschien even kunt pingpongen, werken, koffie drinken of een gemeenschappelijke wasruimte.

Daarnaast is er een woonkamer-achtige ruimte op de 1e verdieping die grenst aan de buitenruimte onderin de lage toren. En onderaan de hoge toren, zichtbaar vanaf de Torenallee, een ruimte als een buurthuis, met een bepaald programma voor muziek, theater of voetbal kijken. Dit is dan ook meer toegankelijk voor Strijp-S bezoekers.

afb2

Bewoners waren enthousiast over de ideeen en over de kansen die het bood om van alles te organiseren. Wel moet het goed beheerd en georganiseerd worden. “Het wordt tijd voor een goeie commissie, of meerdere.” zo was de stelling. Daarnaast werd aan de orde gesteld dat echt niet iedereen evenveel hoeft bij te dragen aan wat er gebeurt op SPACE-S. “Het hoeft niet altijd eerlijk.” Niks moet, alles kan. Maar als je heel veel doet is het fijn als je daar iets voor terug krijgt. Er was bij een paar mensen twijfel over de noodzaak van een dakterras op de hoogste toren. “Wel gaaf, maar als het heel duur is, dan hoeft het misschien niet.”

RESERVERING
Een lastig onderwerp, want het gaat om details. De reservering van woningen was uitgewerkt, en werd deze avond toegelicht. In drie stappen hoe het werkt.
Stap 1) Bekend wordt gemaakt welke moment jij uitgenodigd bent om te bepalen waar jij zou willen komen te wonen. De volgorde van uitnodiging wordt natuurlijk bepaald aan de hand van het aantal matspunten.
Stap 2) Voorafgaand kun je je goed voorbereiden…en nu kun jij daadwerkelijk je toekomstige woning gaan reserveren.
Stap 3) Mocht het zo zijn dat je na je reservering toch tot de conclusie komt dat je ergens anders zou willen wonen. Dan is er de Marktplaat-S. Digitaal en fysiek wordenbewoners in staat gesteld om hun reserveringen te ruilen met elkaar.

afb3

Het systeem zit logisch in elkaar en doet recht aan het opgebouwde aantal matspunten van bewoners. Nuanceringen werden gemaakt over mogelijkheden om als groep in te schrijven. “Hou simpel en rechtvaardig”, was eigenlijk het devies. Het systeem is daarom door de bewoners nog eenvoudiger gemaakt, wat helpt bij de keuzes.

REALISATIEFASE
Tot nu toe hebben we aangegeven dat we graag in twee fases zouden willen ontwerpen en bouwen. De laatste tijd zien we steeds meer voordelen in het opheffen van die gefaseerde opzet, en werken in 1 bouwstroom. Dat betekent voor de oplevering dat de eerste woningen iets later komen, maar de laatste weer iets eerder dan gepland. In de beginmaanden van de woontijd kijken hiermee minder mensen tegen een bouwput aan. Bewoners hebben ook aangegeven in eerdere bijeenkomsten dat ze liever de ideale woonplek willen, en het project zien als een geheel. Het idee om te kijken naar de mogelijkheid om de opzet te veranderen in 1 bouwstroom viel in zeer goede aarde. Deze overgang naar 1 fase moet overigens nog door Woonbedrijf zelf goedgekeurd worden. Over de voortgang zal gecommuniceerd blijven worden.

afb4

PROGRAMMAMIX
In Collected III (drie!) werd door de bewoners gezegd: verdeel de woningen nou niet standaard van de studenten aan de ene kant en de senioren aan de andere kant. Maak een mix, en zorg dat aan de hand van leefstijlen mensen keuzes maken. Vanavond zagen we daar een (concept) definitieve invulling van, door Inbo gepresenteerd. Per verdieping is zoveel mogelijk geprobeerd om de bewoners verschillende keuze te geven in type, en in noord-zuid-oriëntatie van de woning. De mix die er werd gepresenteerd werd met ruime meerderheid onderschreven. Het is uniek dat er zo’n variatie aan woningen naast elkaar wordt gepresenteerd. Een jaar geleden werd door de eerste betrokken bewoners hier al richting aan gegeven. Nu het concreter wordt staan we daar nog steeds achter.
Opmerking van aandacht was om de woon-werk-woningen zo goed mogelijk te bezetten door bewoners met een actief bedrijf  en dat het geen dichte gevels worden.

afb5

VOOR EN DOOR BEWONERS
Verschillende bewoners initiatieven werden onder de aandacht gebracht. Zo staat er vanaf nu elke keer een grabbelton zodat we met z´n allen gevoel krijgen bij delen. Stop er iets van waarde bij, en pak er iets uit waarvan het verhaal passend is op jou. Zo´n zeven bewoners zijn actief om de STAM (spiegelbeeld van MATS) op te zetten. Dit is een time-bank met bewoners die graag wat over hebben voor een ander. Zo biedt Fajjaaz aan om oude computers op te pimpen en voor een laag bedrag te verkopen. Op deze manier wordt de digitale wereld voor iedereen toegankelijk. Davy start vanaf nu met de HUISKAMER. Elke eerste donderdag van de maand staan de deuren open vanaf 1900 om bewoners te ontmoeten, gezellig kennis te maken of een vergadering te houden. Heb je zin? Voel je uitgenodigd en kom naar het hoofdkwartier van het Drents Dorp (tegenover het veldje van SPACE-S).

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED IX:

Schermafbeelding 2014-05-09 om 12.09.26

Verslag COLLECTED VIII Architectuur en Buitenruimte

Verslag Collected VIII Architectuur en Buitenruimte

Wat wordt de uitstraling? De look & feel van SPACE-S? Met die vragen gingen bewoners en professionals op de COLLECTED op 25 februari aan de slag. Om zo de opdracht aan de architecten te kunnen geven om het ontwerp voor SPACE-S te maken.

Ruim zeventig bezoekers bezochten als start van de avond het “Pop-up Museum Space-S”. Een museum met toekomstige bewoners als tour guides. Een museum met daarin resultaten van de afgelopen 14 maanden aan beelden, enquêteresultaten en maquettes over architectuur en buitenruimte. Want deze avond was het onderwerp: de uitstraling van het complex: de gevels, de balkons, de materialen, en de verschillende sferen op de daken en in de hoven.

space1

Het museum gaf mooi weer hoe de beelden van Labs en van Facebook steeds gerichter werden in de loop van de looptijd van het project. Steeds meer mensen wisten scherpere beelden te vinden die pasten bij hun droom, en bij de schaal van het gebied, en bij de haalbaarheid. Een van de tour guides: “Het wordt natuurlijk steeds spannender en leuker om de droombeelden ook te vertalen naar een haalbaar beeld, zonder de droom te verliezen. Dat proces zie je gebeuren als je terugkijkt.”

Tess Broekmans (Urhahn Urban Design) en Aron Bogers (Inbo architecten) gaven hun visie op alles wat ze inmiddels gehoord hadden en hadden dit samengevat in enkele beelden. Aan de bewoners de vraag of ze zich in de samenvatting herkenden, en of ze over de gevels nog hun voorkeuren wilden aangeven.

Buitenruimte
Over de buitenruimte werden de onderstaande beelden getoond.

space3 space4

Bewoners gaven aan dat ze zich herkenden in de gepresenteerde beelden. De keuze van de verschillende sferen en gebruiksmogelijkheden per hof en dak werden omarmd. Er was in de aanwezige groep bijzonder weinig animo voor de moestuin op een van de daken. “Ja, heel leuk als die er komt, maar ik heb zelf geen tijd om daar werkelijk aan mee te helpen.” was de algemene stelling. Het beheer en onderhoud van verschillende ruimtes was daarmee aangesneden, maar nog niet opgelost. Hoe gaan we dat organiseren? Harald Evers (opdrachtgever namens Woonbedrijf) heeft de vraag aan het eind van de avond geformuleerd als een van de grote vraagstukken voor de komende maanden. Een ander discussiepunt dat over bleef was de toegankelijkheid. Wie kan waar allemaal komen?

Conclusies: alle daktuinen en hoven zijn wat de aanwezigen betreft toegankelijk voor alle bewoners Space-S. Dat was geen punt van discussie. Maar of de rest van de stad overal zomaar mag komen in de hoven, daar waren de meningen over verdeeld. Zeker de planning van een school in het naastgelegen Natlab maakte dat meer mensen begonnen te twijfelen over het open houden. “We hebben eerder met de eerste groep bewoners gesteld: de hoven moeten open zijn, maar je moet je er gast voelen. Ik weet dat niet meer zeker.” Het vraagt ook om zorgvuldige en genuanceerde ontwerpkeuzes, dus hier gaan we de komende maanden mee verder.

Architectuur van de gevels
Dat bewoners een stoer, industrieel gebouw willen, dat modern en tijdloos en ook erg groen, dat weten we inmiddels. Maar om nog beter te weten wat iedereen zich daarbij voorstelt hebben we nog een beeldenbank gemaakt met referentieprojecten. Bewoners konden hun voorkeur aangeven voor diverse beelden, op thema gerangschikt: materialen, familie van gebouwen, ramen en licht, balkons.
Bewoners hebben massaal gestemd maar gaven aan dat het ook lastig was. Want ook in deze referentiebeelden heb je vaak beelden die ongeveer aangeven wat je bedoelt, maar ook op onderdelen weer niet. Met name bij de balkon-principes werd daarover nog gediscussieerd. De meeste bewoners willen overigens een balkonnetje dat deels naar binnen ligt, maar wel een beetje uitsteekt.

De beelden en het aantal stickers zegt hier verder voldoende:

Naamloos1 space5

Vervolgstappen
De architecten en landschapsontwerpers hebben tot slot aangegeven uit de voeten te kunnen met de gekozen beelden. Zij gaan concrete voorstellen doen voor Space-S. Dat willen ze bespreken en doorontwerpen samen met bewoners. Hiervoor komt een werkgroep van bewoners die het werk van de architecten gaan volgen en toetsen. Tijdens de Collected meldden veel bewoners zich daar al voor aan. Daarnaast is het idee dat bewoners zelf vorm kunnen gaan geven aan ‘specials’ in de buurt. Ook hiervoor hebben diverse bewoners zich al opgegeven. Wil je je ook nog voor deze groepen aanmelden? Laat het ons weten via de Facebook pagina of info@space-s.nl.

Beheer, routes, ontmoeting en werkruimtes worden voor de volgende ronde het belangrijkste! De Collected IX is op 3 april.

Tot slot nog een drietal oproepen:

1. Fiona heeft een app gemaakt over woonwensen; mensen deze avond hebben de betaversie uitgetest. Ze vraagt aan mensen die nog niet hebben meegedaan vanavond of ze dat thuis nog even wilden doen. Kijk op fionajongejans.nl

space7

Speciaal voor Space-S zal ze nog een paar hulpmiddelen maken die ons helpen om te kunnen kiezen, en haar helpen bij haar afstuderen. Denk mee, en geef je reactie!

2. Anne en Fleur geven aan dat ze op dinsdag avond 4 maart willen overleggen over het ruilsysteem ‘De Mazzelkring’. Hou facebook in de gaten voor precieze tijdstip en locatie, en schuif aan.

3. Davy tenslotte geeft aan dat hij een maandelijkse huiskamer wil organiseren voor Space-S’ers, voor alles wat in ons op komt, voor effe bijkletsen, voor nieuwe ideeën, voor wat nog zal blijken. Mensen die mee willen helpen kunnen zich melden.

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED VIII:

Schermafbeelding 2014-03-19 om 11.38.28

Geslaagde LAB extra plattegronden

Dinsdag 4 februari was er een extra plattegronden-LAB voor studentengroepwoningen, lofts en wonen-werken units. Deze woningtypen kwamen nog niet eerder uitgebreid aan bod tijdens COLLECTED.
Een groep van zo’n 25 enthousiaste SPACE-S’ers ging aan de slag met schetsen, tekeningen en piepschuim. Vooral veel loftbewoners waren aangesloten.
Een creatieve sessie, met bruikbare conclusies. Weer een stapje verder in het ontwerpproces!

LAB Geluid: testen wat de buren kunnen horen

Stel je voor: een testpanel van twaalf toekomstige bewoners in een lege nieuwbouwwoning. Een saxofoon, een akoestische gitaar en een geluidsset met lekkere bas. Dinsdag 29 januari hebben we bij LAB geluid lekker kunnen testen.
Het doel? Ervaren hoe de norm van het huidige Nederlandse bouwbesluit uitpakt in de praktijk: wat hoor je nog van je buren, en wat niet? En dus ook: wat horen zij dus in de toekomst op Space-S van jou?!
Conclusies? Er zijn geen extra maatregelen nodig, nieuwbouwwoningen voldoen ruim aan de kwaliteit die bewoners wensen! Je kunt prima zelf piano spelen zonder dat er iemand last van heeft. Alleen bij zeer zeer harde muziek hoor je de lage tonen van de speaker bij de buren, dus bijvoorbeeld bij een dansfeestje. “Maar,” zo zeiden de aanwezigen, “dat lossen we dan gewoon samen op!”

Verslag COLLECTED VII: Mijn eigen woning

SPACE-S COLLECTED VII
Verslag 15 januari 2014

Steeds concreter: plattegronden krijgen richting.
Ruim 60 toekomstige bewoners hadden een inspirerende avond, te gast bij de architect. Deze avond had woningplattegronden als hoofdthema. Veel bewoners gaven hun mening en visie over de meest gewaardeerde plattegronden die door bewoners zelf waren gemaakt. Het gaf veel inzicht in en richting aan de ontwikkeling van de studentenwoning, het kleine appartement en het grote appartement.
Daarnaast werd gediscussieerd over hoe je Matspunten zou kunnen verzilveren. Tot slot kwamen diverse bewoners aan het woord met ideeën over community-activiteiten. Een drukke en geslaagde avond waarin duidelijk werd dat Space-S steeds concreter wordt!

Nieuwe instromers
Leuk dat er weer onbekende gezichten aanwezig waren deze avond. Space-S blijft nieuwe mensen trekken. In een speciaal ingerichte hoek hebben ze zich uitgebreid laten bijpraten over het stedenbouwkundig plan, over het systeem van Matspunten, over de woningtypes en de prijsindicaties en over de stappen die al genomen zijn en nog gaan komen.
Een vraag die regelmatig terug kwam was: ‘Heeft het nog wel zin als ik nu aanhaak? Kom ik nog in aanmerking of zijn er al te veel Matspunten verdiend?’. Het is zeker zo dat er een redelijk grote groep is die al meer dan twee Matspunten heeft. Maar zelfs als deze groep vanaf nu in zijn geheel zou blijven komen, dan is er steeds minder ruimte. En reken maar dat er bij dit soort projecten altijd nog mensen afvallen die bijvoorbeeld ergens anders een baan krijgen, of een partner in het buitenland, of financiële ruimte om te kopen, of om andere redenen.
Maar tip blijft: wacht niet te lang met aanhaken, want het is het ook vooral om de betrokkenheid te doen. Met elkaar, met het proces, en met de woningen en buitenruimte. Want we zijn er nog steeds van overtuigd dat de plannen beter worden als we van de toekomstige bewoners zelf horen wat ze belangrijk vinden.

Plattegronden
Marinus gaf de aftrap. Hij presenteerde zijn in Sketchup gemaakte loft/woning. De eerste plattegrond die op Facebook is geplaatst en een hoos aan nieuwe plattegronden heeft opgeleverd. Met recht worden Matspunten verdiend voor al het mooie materiaal wat op Facebook geplaatst wordt. Vervolgens zijn we dieper ingegaan om de volgende drie maten van plattegronden: small, medium en large. Martin, Stefan en Aldrik stonden in hun zelf gebouwde woning van piepschuim.

Small
De kleinste is een zelfstandige studenten-unit van ca 30 m2. Belangrijkste conclusies hier waren dat het een mooie ruime plek is, maar misschien zelfs wel iets te duur: liever iets kleiner en iets goedkoper.Verschillen in inrichting van de plattegrond zijn niet heel groot, maar zijn er wel. De plattegrond die het meeste waardering kreeg had een ruim woon/zit-deel aan het raam en een zeer compacte douche/toilet/wastafel.
De discussie bij veel studentenkamers ging naast de hoogte van de huurprijs ook over slimme oplossingen voor kasten/opklapbedden/draaikeukenbladen etc. Normaal gesproken verhuurt Woonbedrijf woningen en geen inbouwsystemen. Maar aangezien het zo vaak terug kwam is toegezegd dat Woonbedrijf/Vestide creatief zal kijken naar mogelijkheden op dit punt.

small

Medium
De middelgrote appartementen hebben een afmeting van bruto 60 m2. Dit is de maast van een ruim appartement met 1 slaapkamer. Er is gewerkt met standaardmaten van 7,5 bij 7,8 vierkante meter waarbij de voordeur uitkomt op een gang/binnengalerij en twee zijmuren en een wand waar ramen komen. Dit is de standaard basismaat. Een behoorlijk aantal van deze woningen kan ook op de hoek komen te liggen waardoor nog extra zijramen denkbaar zijn. Dit biedt nog extra mogelijkheden.

medium

De plattegronden die in alle voorbereidende LAB’s bedacht waren kregen allemaal ongeveer evenveel ‘likes’ deze avond. Duidelijk is dat mensen echt andere keuzes maken binnen deze ruimte. Sommige mensen wilden zoveel mogelijk open. Anderen wilden ook juist een halletje en een berging. Een aantal gemeenschappelijke kenmerken waren er wel. Zo was de plaats van de badkamer niet erg belangrijk. Vaak werd deze wat meer in het stuk weg van de ramen geplaatst (in de buurt van de entree). Het maakt bewoners wel uit hoe de inrichting van de badkamer is maar niet de plek. De eigen buitenruimte (balkon, loggia) is niet heel belangrijk voor de bewoners. Verschillend wordt gedacht over wel of niet een toilet in de badkamer, en de positie van de slaapkamer ten opzichte van het raam. De bewoners vinden mooie grote ramen meestal fijn, en iedereen gaat er van uit dat de keuken in open verbinding staat of onderdeel is van de woonkamer.

large

Large
De bewoners die gaan voor de grotere appartementen van bruto 80 m2 begonnen aan het eind van de avond letterlijk muren te verplaatsen. De energie van het meedenken en beslissen was meer dan voelbaar.
Veel verschillende mogelijkheden zijn er bij de grote plattegronden. Die verschillen mogen ook in de bouw aanwezig blijven. Dat maakt het juist krachtig, zo was de stemming. De plattegrond met de tweede sklaapkamer was minder populair, maar het past wel in deze maat. Veel waardering was er voor een goede aparte berging en apart toilet. Ook werd de eigen buitenruimte mee-ontworpen. Diverse vormen van balkons en loggia’s waren terug te zien. De volgende collected zal hier meer over voorbij komen. Vaak was er een duidelijke scheiding te zien tussen de woonkamer+keuken en de rest van de ruimtes. En ook hier had niemand een aparte afgesloten keuken getekend.

large2

De vraag werd gesteld of er ook nog een sessie komt over lofts. Jazeker! In februari zullen we bij elkaar komen om verder te praten en te ontwerpen hoe we met lofts omgaan, en met wonen/werken en met studentengroepswoningen. Houd Facebook hiervoor in de gaten.

Matspunten
De Matspunten waren onderwerp van gesprek. Drie zaken zijn aan de orde gesteld. Ten eerste is nogmaals uitgelegd hoe je Matspunten kunt verdienen: maximaal twee per gespreksronde (een gesprekronde is de periode tot en met een Collected sessie), waarvan maximaal 1 voor aanwezigheid en meedoen in een LAB of een Collected. En maximaal 1 voor een actieve bijdrage op Facebook of op een andere manier op afstand, bijvoorbeeld door het maken van een moodboard of een plattegrond. We zullen in de toekomst meer verschillende tijden voor bijeenkomsten plannen, zodat je altijd wel een keer kunt. En we zullen het makkelijker maken om op afstand online een bijdrage te leveren.
Als tweede hebben we met elkaar besloten dat de bewoners van Plu-S (kinderen/jong volwassenen met een verstandelijke beperking) die sinds de eerste dagen van Space-S betrokken zijn een voorkeurslocatie aangewezen krijgen. Hiermee zorgen we ervoor dat we het ontwerpen voor en met deze woongroep niet hoeven uit te stellen tot bekend is waar ze definitief zitten en daarmee lopen we geen vertraging op. De voorkeurslocatie is de bovenverdieping van de laagbouw aan de Schootsestraat.
Willemijn leidde het derde punt in: hoe gaan we uiteindelijk de toewijzing organiseren? Twee varianten waren voorbereid en in acht werkgroepen besproken. De reacties waren sterk verdeeld: De bovenste op de Matslijst: kan hij/zij kiezen voor een woning, of een verdieping, of een gebouw of juist voor de sociale omgeving, ofwel naast wie hij hij/zij wil wonen? Wat vinden we belangrijk? En hoe regelen we dat zo dat er geen misverstand of ruzie over kan ontstaan? Wat past het meest bij Space-S?
We gingen in acht werkgroepen uiteen, en de acht werkgroepen kwamen op een verschillend voorstel uit. Gemeenschappelijk uitgangspunt was wel: het is mooi als in Space-S meer mogelijk is dan alleen maar op locatie te kiezen en te zien wie je buren worden. Maar het moet wel super-transparant en eerlijk zijn. De organisatie van Space-S heeft besloten hier vanavond geen besluit over te forceren en er een volgende keer op terug te komen. De invulling van deze uitgangspunten verschilde per groep sterk. Wordt vervolgd!

community

Community-activiteiten
Drie projecten werden gepresenteerd. Projecten die niet per se te maken hebben met ontwerpen of bouwen. Of met wonen over twee jaar. Nee het gaat over dingen die we nu al kunnen doen.
Fleur en Anne werken aan een ruilhandel-model binnen de community van Space-S. ‘Ik kan goed koken, en jij misschien goed huiswerk begeleiden. We helpen elkaar als groep, en betalen elkaar niet in geld uit, maar in een soort puntensysteem. Wie wil meehelpen dit uit te werken?’
Joep en Timon presenteerden de plannen voor het Winterplein. Een ijsbaan en leuke activiteiten. Nodig: vrieskou! Een bewoner uit het ‘publiek’ waarschuwde: gaat het Ketelhuis honderdvijftig meter verderop dat niet ook doen? We zoeken het uit, en werken mogelijk samen.” Ook hier gold: “Wie helpt mee?”
En Rob, Clariet en Frederique waren de vertegenwoordigers van een groep wat oudere bewoners (alhoewel leeftijd niet echt telt) die dol zijn op de energie van Space-S en bij willen dragen aan de wens van de gehele groep om een grotere mix van mensen te krijgen. Ze legden uit dat ze een activiteit gaan presenteren met uitwisseling van talenten, hobby’s, interesses en kansen. Hulp is nog welkom!

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED VII: Schermafbeelding 2014-01-28 om 15.44.13

 

Verslag en video COLLECTED VI

SPACE-S COLLECTED VI
Verslag 27 november 2013

Kick-off Ontwerpfase: “Hier wil ik wonen!”
Ruim 70 deelnemers waren woensdagavond 27 november klaar voor de volgende stap: aangeven waar ze willen gaan wonen in Space-S. En wat ze daarbij allemaal belangrijk vinden. Het aantal bekende gezichten was weer groter dan tijdens de vorige COLLECTED sessies. De betrokkenheid was dan ook groot, wat je terug zag in het enthousiasme en de diepgang van gesprekken tijdens de discussiegroepen. Veel bewoners wisten al goed waar ze wilden gaan wonen in Space-S. En waren enthousiast over gezamenlijke initiatieven, zoals gemeenschappelijke ruimten in de torens en community-vorming bij de hofjeswoningen.

s

De tijdlijn
De bijeenkomst werd afgetrapt met de introductie van de architect:  architectenbureau Inbo gaat van start met het ontwerp. Architect Bert van Breugel neemt enthousiast de blauwe SPACE-S sjaal in ontvangst, Dan is het tijd voor de menukaart, met alle onderwerpen die komende tijd voor de ontwerpfase op de agenda staan. In juni 2014 is het ontwerp van alle individuele woningen en buitenruimten klaar. De bewonersreacties op het plan van aanpak? Het is belangrijk om een speciale sessie voor ‘kids’ op te zetten, daar wordt dan ook een lab voor georganiseerd. Het eerstkomende lab kwam er al snel aan: lab woningplattegronden op 14 december.

ac1

Mijn locatie
Tijd voor de bewoners om voor het eerst aan te geven waar ze het liefst willen gaan wonen! Op het overzicht van het stedenbouwkundig plan mochten bewoners hun voorkeuren aangeven. Bewonersgroepen ontstonden op drie plaatsen: bovenin de woontoren in fase 1, bovenin de woontoren in fase 2 en bij de lagere hofjes-woningen, daarnaast een kleine groep die nu nog geen locatiekeuze maakt.. Daarna was het tijd voor echte discussie: deelsessies met bewoners die dezelfde voorkeuren hadden.

ac2

Kelly: “Ik kies mijn plek waar er weinig lichtinval is en waar het rustig is. Als ik uit deze rust wil komen, betreed ik simpelweg de trap naar beneden…het echte leven in!”

Mijn buren
‘Het belangrijkst is wederzijds respect’
Bij de verschillende deelsessies werd duidelijk dat bewoners het konden waarderen dat ze hun woonplek nog specifieker konden benoemen. Wie worden mijn buren? En wat zijn de verschillen dan tussen de groepen bewoners? Deze vragen konden voor het eerst voorzichtig beantwoord worden na het plaatsen van de namen en persoonlijke voorkeuren. Zo vonden bewoners van de hofjes-woningen het belangrijk dat iedereen zijn eigen voorkeuren moet kunnen aangeven. Of het nu is om de vogels te voeren, rustig te ontbijten of beschermd te kunnen wonen. De uitwerking moet gezamenlijk zijn. De conclusie is dat naast de ontwerpthema’s ook de sociale thema’s op de agenda blijven staan.

Joey: “Echt fijn dat je voor je er gaat wonen al met je buren om de tafel zit. Om bespreekbaar te maken hoe we samen fijn kunnen wonen!”

Nu concreet met ontwerp aan de slag
‘Ik zoek op licht. Daarom wil ik graag een loft. Ik zoek ook een loft waar ik muziek zou kunnen maken.’
Bij de bewoners was voelbaar dat ze klaar zijn voor de volgende stap: concretisering van het ontwerp. Het moet niet meer alleen gaan over het gevoel van elkaar beter leren kennen en het open discussiëren. Het is tijd voor de uitwerking. De uitnodiging van Inbo architecten sluit hier goed op aan: bewoners zijn het komende half jaar altijd welkom om langs te komen bij het ontwerpbureau om te praten over de uitwerking van hun woning.

Tim: “Nu gaat het er echt om: het ontwerp. We weten al hoe het er 3D uit ziet, maar nu gaan we echt kijken wat er achter die gevel gebeurt.”

Dezelfde mindset
‘Bewoners moeten een gemeenschappelijke plek hebben om elkaar te kunnen ontmoeten’
De bewoners stonden open voor elkaar beter leren kennen, ontwikkeling van sociale controle en organisatie van gezamenlijke activiteiten. Maar het moet niet te gedwongen gaan. Niet meer zoals je altijd ‘hoorde te investeren in je buurt’. Wel door evenementen te organiseren voor medebewoners met dezelfde mindset.
En door gemeenschappelijke plekken te hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Zo waren toekomstige bewoners van de appartementen enthousiast over ondernemen met buren, samen barbecueën in gemeenschappelijke ruimten en gezamenlijk gebruik maken van een extra grote wasmachine.
De conclusie? Zowel tijdens de ontwikkeling als straks als bewoners leven op SPACE-S is er veel ruimte en gelegenheid voor ontmoetingen en verbinding.

Jason: “We zijn toe aan een eigen plekje, waar we samen een community vormen. Meer dan een anoniem rijtjeshuis.”

Vervolg
Het komende half jaar werken we weer vanuit co-creatie samen tijdens de grotere COLLECTED sessies en de deelsessies met eigen invalshoeken. En de eerste drie bewonersinitiatieven staan al op de tijdlijn: de jazz jamsessie, het collectief kunstwerk en het winterplein. Tijd voor verdere uitwerking van ontwerponderdelen en activiteiten!

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED VI:

Schermafbeelding 2013-12-04 om 16.29.10