Verslag Collected X – Grande Finale 24 juni 2014

Een zaal vol. Honderdvijftig aanwezigen keken bijna ademloos naar de presentatie van het ontwerp van Space-S. In de afgelopen maanden was het plan enorm gegroeid. Van een conceptschema met plattegrondconcepten naar een plan met gevels, inrichting en erg uitgewerkte plattegronden.

Ontwerpteam
Een groep van ongeveer 40 betrokken bewoners heeft de afgelopen tijd een aantal keer met Inbo en Urhahn (de ontwerpers) om tafel gezeten. Daar werd ontworpen, gesproken, bekritiseerd, getekend. Het resultaat werd op deze avond door de rest van de bewoners omarmd: ‘Ja, hier wil ik heel graag wonen!’

Daarmee geven ze Woonbedrijf een duidelijk signaal mee naar de komende maanden. ‘Dit is de uitstraling, architectuur, groenkwaliteit, het programma en de indeling zoals we dat samen graag willen.’

Space-S_GrandeFinale_02_WEB

Vervolgstappen
Nu we weten welk ontwerp we willen, moeten er de komende maanden nog enkele belangrijke stappen genomen worden om het ontwerp definitief te maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geluidsnormeringen (bv verkeersgeluid ringweg) en technische haalbaarheid. De komende tijd worden deze zaken nog definitief getoetst, om te kijken of het ontwerp aan alle criteria en regelgeving voldoet. Ook zijn er nog op financieel gebied stappen te maken. We kennen jullie wensen en kunnen in de geest van dit ontwerp de afwegingen maken. Mochten de stappen leiden tot substantiële aanpassingen in het ontwerp, dan zijn de bewoners de eerste die het horen en gaan we dit uiteraard weer samen bekijken.

De avond kende drie delen: een inloop, een presentatie en een naborrel. Zowel de inloop als de naborrel gebeurde in het restaurant van het NATLAB, waar bewoners en Woonbedrijf-medewerkers bij informatiepanelen alles vertelden over plattegronden, prijzen, beheerwensen, techniek, comfort en de planning van de komende tijd.

Bekijk op deze pagina alle informatie die gepresenteerd is.

Space-S_GrandeFinale_19_WEB

Virtuele wereld van Tim
In de grote zaal van het NATLAB werd op een filmdoek van 10 bij 5 meter het ontwerp getoond. Bewoner Tim van der Grinten heeft zijn kennis van architectuur, games en tekensoftware ingezet om het totale ontwerp van Inbo Architecten en Urhahn Urban Design in een groot spel te vertonen. Daarmee werd de kijker meegevoerd door het plan en konden hoven, woningen en gevels bekeken worden.

Levensechte beelden, wind door de bladeren, spiegeling van de zon; het was realtime zichtbaar. Tijdens de wandeling gaven bewoners een toelichting op hun ideeën over wonen, over samenleven, over werk of horeca, over de buitenruimte. En aangezien dit alles in een ‘game-omgeving’ te zien was, kwam er tot grote hilariteit soms een geweer in beeld, dat ook nog echt bleek te werken. Tim, dank!

Space-S_GrandeFinale_25_WEB

Bewondering voor het ontwerp. Bewondering voor de presentatie. Afgesloten met een aankondiging van een ontwerpprijsvraag van het centrale hek aan de Torenallee. Alle bewoners worden de komende zomermaanden uitgedaagd om met een creatief en haalbaar ontwerp te komen. Meer informatie hierover is per 3 juli beschikbaar.

YouTubeGrandeFinale

Bekijk alle documenten van de Grande Finale