Terugblik LAB Collectief Beheer

Verslag LAB Collectief Beheer

Vandaag werd duidelijk dat bewoners niet alleen maar praten over bijzondere ambities in Space-S, maar dat ze er werkelijk ook aan bij willen dragen.
‘Woonbedrijf moet faciliteren en mogelijk maken, maar de bewoners moeten het zelf oppakken, of externe partijen vragen om daarin mee te helpen’ zo was een vaak gehoorde stelling.
Wat bewoners zelf willen oppakken, welke ambitie we hebben, welke externe partijen we willen inschakelen en wie gaat betalen waren de thema’s van deze avond. Dus niet of we het gaan doen, maar hoe. En wat zijn dan de gevolgen.
Dit hebben we gedaan aan de hand van 3 thema’s:

  1. Beheer en programmering van de collectieve ruimten
  2. Beheer en onderhoud van de buitenruimten
  3. en beheer en onderhoud aan het complex.

Elk thema werd ingeleid door een bewoner die vertelde over het huidige wensbeeld. Daarna kwam een gastspreker aan het woord die ervaring heeft opgedaan op dit gebied. En als laatste maakte we met de groep scherp wat de uitgangspunten zijn voor Space-S.

de sprekers

De sprekers
Menno Vlug woont in Vrijburcht Amsterdam en is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van dit complex. Vrijburcht heeft 52 woningen waaronder ook 12 woningen met bedrijfsruimten, een theater, een café, een crèche, een haventje en een logeerkamer. De logeerkamer blijkt goed bezet en vanuit de bewoners komt dan ook de vraag om te kijken of we die in Space-S ook  kunnen maken.
Een zucht van herkenning ging door de groep toen Menno vertelde ‘Samen wonen betekent niet dat je constant sociaal hoeft te zijn. Jezelf af en toe terugtrekken is ook prima anders houd je dat geen 2 jaar vol’. Tips van Menno waren ook: besteed minder leuke klusjes die regelmatig terugkomen uit, zoals gras maaien.  En zorg dat er voor belangrijke onderwerpen een werkgroep opgericht wordt. Daarbij geldt: iemand persoonlijk vragen is veel effectiever dan een vrijblijvend mailtje.

Vrijburcht Amsterdam
Vrijburcht Amsterdam, foto Willem van Gils

Daarna kwam Marjan Kootwijk van woningcorporatie Ymere aan het woord. Marjan is betrokken bij groenprojecten waar bewoners een rol willen spelen bij het beheer. Wat Marjan leuk vindt aan het ontwerp van Space-S is dat er veel afwisseling is tussen levendige plekken en rustige groene oases. Maar daktuinen, gemeenschappelijke tuinen en overhangend groen zijn in het beheer ook kwetsbaar. ‘Alles valt of staat bij een goed ontwerp én nog belangrijker; bij de betrokkenheid van de bewoners. Als zij zich verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid willen dragen zal het in het beheer ook goed komen. En dat laatste zit wel goed hier’.
Belangrijk bij het groenontwerp is dat je ruime biedt aan ‘ontmoeten’. Ook het inrichten van speelplekken met natuurlijke elementen is volgens Marjan een aanrader. Voetballen in het gemeenschappelijk groen kan leiden tot overlast al zijn niet alle bewoners het daar mee eens ‘het brengt juist ook leven in de brouwerij’.Collectief groen
Collectief groen beheer, Ymere

Laatste spreker was Ed Kooijmans van De Regionale huismeester. De Regionale Huismeester is een samenwerkingspartner van Futuris en zorgt voor werkervaringsplaatsen voor de cliënten van Futuris. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld schoonmaak werkzaamheden, groenonderhoud en kleine reparaties. Voordeel is dat de bewoners van Futuris, die in het algemeen minder makkelijk aansluiten, veel meer betrokken zijn bij het complex. Daarnaast is het uurtarief lager. De bewoners zien hier zeker een meerwaarde in deze samenwerkingsvorm en willen hier graag op doorpakken.

regionale huismeesters
Regionale Huismeesters, foto van Bert van ‘t Veer

Vastleggen uitgangspunten
Per thema hebben we de uitgangspunten besproken aan de hand van vier aspecten: ambitie, organisatie (wie gaat het doen), financiering (wie betaalt) en wat doen we als het niet lukt. De conclusie van de bijeenkomst was dat wat we opgehaald en verwerkt hebben in de flip-overs goed aansluit bij de wensen en verwachtingen van de aanwezige bewoners. Na de reserveringsweek in september gaan we aan de slag om deze uitgangspunten met de bewoners verder uit te werken in concrete afspraken. SAMEN wonen komt steeds dichterbij!