Verslag LAB Collectief Beheer

Donderdag 24 april was een groep bewoners bijeen om zaken rondom het collectief beheer van gemeenschappelijke ruimtes uit te werken.
In het gesprek bleken continu twee benaderingen die samen zorgen voor een goede richting, zo werd gezegd. De eerste benadering was die van zorg, onderhoud en spelregels. Hoe voorkom je dat het een zootje wordt? De andere benadering was juist dat door middel van leuke activiteiten en ontmoetingen de kansen in de buurt zitten.

In elk geval werd duidelijk dat de komende tijd wel gebruikt kan worden om een aantal zaken organisatorisch te gaan regelen. Hoe richt je op een ontspannen en vrolijke manier een soort bewonersvereniging in waar de boel goed geregeld is, maar niet overgeorganiseerd.  We hebben hier nog even tijd voor en het is makkelijker voor te stellen als we weten wie waar komt te wonen, dus na september.

Beter goed gejat dan…
Wat we ter voorbereiding al wel gaan doen: we gaan op 4 juni een seminar organiseren waar we bewoners en organisatoren van inspirerende voorbeeldprojecten uitnodigen. Zij vertellen over hun projecten, en de daar gemaakte keuzes, oplossingen en voor- en nadelen van hun eigen woonsituatie. Allemaal in het kader van: collectief beheer. Zet deze avond vast in je agenda! Meer info en meld je aan voor dit event op Facebook.