Verslag COLLECTED IX

Nadat de wintermaanden vooral gingen over plattegronden, gevels en andere fysieke verschijningsvormen, stond de afgelopen maand in het teken van ‘wat je samen doet’.
Stap voor stap liepen we langs de inspiratie tot nu toe voor de collectieve ruimtes, de gezamenlijke tuinen, het inzetten voor elkaar en door elkaar. Daarnaast kwamen nog openstaande punten uit eerdere bijeenkomsten voorbij: hoe kun je je matspunten inzetten om je woning te reserveren? Wat vinden bewoners van een meer continue en compacte realisatiefase? En tenslotte: wat zien we als treffende mix aan woningen per gebouw en per vloer?

Een Collected dus over SAMEN uit het DNA van SPACE-S. Over beheer. Over delen. In de stijl van een referendum! De dik vijftig bewoners konden hun stem uitbrengen. In de uitwerking zijn de resultaten erbij geplaatst.

LAB SAMEN
Bewoners Wessel en Axel lieten beelden zien van de inspiratie die gedeeld is tijdens het voorafgaande LAB. Een deel van die discussie ging over het verlenen van diensten. Er is een belangrijke scheiding gemaakt tussen diensten die bewoners onderling aan elkaar leveren. Zoals bijvoorbeeld een hondenuitlaatservice of koken of boodschappen doen. Daarnaast zijn er ook diensten die aan Woonbedrijf geleverd kunnen worden zoals onderhoud aan het complex en de buitenruimte. Cees gaf aan een winkel te willen starten. Een winkel die specifiek gerund wordt door de bewoners met autisme (Futuris) en volledig opgezet wordt met services voor bewoners. Een bestelservice voor brood, groentes, pakjes, mobiliteit etc.

afb1

Naast het gesprek over diensten, werd ook het ontmoeten veel genoemd. Samen dingen doen. Daarvoor zijn geschikte ruimtes nodig, binnen en buiten. Niet te veel, maar wel goed gelegen. Een combinatie van verschillende collectieve ruimtes werd gepresenteerd. Deze opzet werd als kansrijk ervaren. Bewoners gaven aan mogelijkheden te zien om een bijdrage te leveren in het programmeren, beheren of gewoon manusje van alles te zijn voor deze ruimtes. De ruimtes die genoemd zijn: bij de twee dakterrassen halverwege de hoge torens komen twee kleine binnenruimtes, zodat je even kunt schuilen, waar een toiletje is, en waar je misschien even kunt pingpongen, werken, koffie drinken of een gemeenschappelijke wasruimte.

Daarnaast is er een woonkamer-achtige ruimte op de 1e verdieping die grenst aan de buitenruimte onderin de lage toren. En onderaan de hoge toren, zichtbaar vanaf de Torenallee, een ruimte als een buurthuis, met een bepaald programma voor muziek, theater of voetbal kijken. Dit is dan ook meer toegankelijk voor Strijp-S bezoekers.

afb2

Bewoners waren enthousiast over de ideeen en over de kansen die het bood om van alles te organiseren. Wel moet het goed beheerd en georganiseerd worden. “Het wordt tijd voor een goeie commissie, of meerdere.” zo was de stelling. Daarnaast werd aan de orde gesteld dat echt niet iedereen evenveel hoeft bij te dragen aan wat er gebeurt op SPACE-S. “Het hoeft niet altijd eerlijk.” Niks moet, alles kan. Maar als je heel veel doet is het fijn als je daar iets voor terug krijgt. Er was bij een paar mensen twijfel over de noodzaak van een dakterras op de hoogste toren. “Wel gaaf, maar als het heel duur is, dan hoeft het misschien niet.”

RESERVERING
Een lastig onderwerp, want het gaat om details. De reservering van woningen was uitgewerkt, en werd deze avond toegelicht. In drie stappen hoe het werkt.
Stap 1) Bekend wordt gemaakt welke moment jij uitgenodigd bent om te bepalen waar jij zou willen komen te wonen. De volgorde van uitnodiging wordt natuurlijk bepaald aan de hand van het aantal matspunten.
Stap 2) Voorafgaand kun je je goed voorbereiden…en nu kun jij daadwerkelijk je toekomstige woning gaan reserveren.
Stap 3) Mocht het zo zijn dat je na je reservering toch tot de conclusie komt dat je ergens anders zou willen wonen. Dan is er de Marktplaat-S. Digitaal en fysiek wordenbewoners in staat gesteld om hun reserveringen te ruilen met elkaar.

afb3

Het systeem zit logisch in elkaar en doet recht aan het opgebouwde aantal matspunten van bewoners. Nuanceringen werden gemaakt over mogelijkheden om als groep in te schrijven. “Hou simpel en rechtvaardig”, was eigenlijk het devies. Het systeem is daarom door de bewoners nog eenvoudiger gemaakt, wat helpt bij de keuzes.

REALISATIEFASE
Tot nu toe hebben we aangegeven dat we graag in twee fases zouden willen ontwerpen en bouwen. De laatste tijd zien we steeds meer voordelen in het opheffen van die gefaseerde opzet, en werken in 1 bouwstroom. Dat betekent voor de oplevering dat de eerste woningen iets later komen, maar de laatste weer iets eerder dan gepland. In de beginmaanden van de woontijd kijken hiermee minder mensen tegen een bouwput aan. Bewoners hebben ook aangegeven in eerdere bijeenkomsten dat ze liever de ideale woonplek willen, en het project zien als een geheel. Het idee om te kijken naar de mogelijkheid om de opzet te veranderen in 1 bouwstroom viel in zeer goede aarde. Deze overgang naar 1 fase moet overigens nog door Woonbedrijf zelf goedgekeurd worden. Over de voortgang zal gecommuniceerd blijven worden.

afb4

PROGRAMMAMIX
In Collected III (drie!) werd door de bewoners gezegd: verdeel de woningen nou niet standaard van de studenten aan de ene kant en de senioren aan de andere kant. Maak een mix, en zorg dat aan de hand van leefstijlen mensen keuzes maken. Vanavond zagen we daar een (concept) definitieve invulling van, door Inbo gepresenteerd. Per verdieping is zoveel mogelijk geprobeerd om de bewoners verschillende keuze te geven in type, en in noord-zuid-oriëntatie van de woning. De mix die er werd gepresenteerd werd met ruime meerderheid onderschreven. Het is uniek dat er zo’n variatie aan woningen naast elkaar wordt gepresenteerd. Een jaar geleden werd door de eerste betrokken bewoners hier al richting aan gegeven. Nu het concreter wordt staan we daar nog steeds achter.
Opmerking van aandacht was om de woon-werk-woningen zo goed mogelijk te bezetten door bewoners met een actief bedrijf  en dat het geen dichte gevels worden.

afb5

VOOR EN DOOR BEWONERS
Verschillende bewoners initiatieven werden onder de aandacht gebracht. Zo staat er vanaf nu elke keer een grabbelton zodat we met z´n allen gevoel krijgen bij delen. Stop er iets van waarde bij, en pak er iets uit waarvan het verhaal passend is op jou. Zo´n zeven bewoners zijn actief om de STAM (spiegelbeeld van MATS) op te zetten. Dit is een time-bank met bewoners die graag wat over hebben voor een ander. Zo biedt Fajjaaz aan om oude computers op te pimpen en voor een laag bedrag te verkopen. Op deze manier wordt de digitale wereld voor iedereen toegankelijk. Davy start vanaf nu met de HUISKAMER. Elke eerste donderdag van de maand staan de deuren open vanaf 1900 om bewoners te ontmoeten, gezellig kennis te maken of een vergadering te houden. Heb je zin? Voel je uitgenodigd en kom naar het hoofdkwartier van het Drents Dorp (tegenover het veldje van SPACE-S).

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED IX:

Schermafbeelding 2014-05-09 om 12.09.26