Agenda SPACE-S

We zitten volop in de ontwerpfase van SPACE-S. In januari werkten we samen aan de woningplattegronden, in februari bepaalden we de sfeer en uitstraling van de architectuur en buitenruimte. Tot en met 24 juni werken bewoners en professionals samen verder aan de nieuwe buurt. Houd onze agenda in de gaten om te bepalen hoe, waar en wanneer je mee gaat doen.

[table id=17 /]

Verslag COLLECTED VIII Architectuur en Buitenruimte

Verslag Collected VIII Architectuur en Buitenruimte

Wat wordt de uitstraling? De look & feel van SPACE-S? Met die vragen gingen bewoners en professionals op de COLLECTED op 25 februari aan de slag. Om zo de opdracht aan de architecten te kunnen geven om het ontwerp voor SPACE-S te maken.

Ruim zeventig bezoekers bezochten als start van de avond het “Pop-up Museum Space-S”. Een museum met toekomstige bewoners als tour guides. Een museum met daarin resultaten van de afgelopen 14 maanden aan beelden, enquêteresultaten en maquettes over architectuur en buitenruimte. Want deze avond was het onderwerp: de uitstraling van het complex: de gevels, de balkons, de materialen, en de verschillende sferen op de daken en in de hoven.

space1

Het museum gaf mooi weer hoe de beelden van Labs en van Facebook steeds gerichter werden in de loop van de looptijd van het project. Steeds meer mensen wisten scherpere beelden te vinden die pasten bij hun droom, en bij de schaal van het gebied, en bij de haalbaarheid. Een van de tour guides: “Het wordt natuurlijk steeds spannender en leuker om de droombeelden ook te vertalen naar een haalbaar beeld, zonder de droom te verliezen. Dat proces zie je gebeuren als je terugkijkt.”

Tess Broekmans (Urhahn Urban Design) en Aron Bogers (Inbo architecten) gaven hun visie op alles wat ze inmiddels gehoord hadden en hadden dit samengevat in enkele beelden. Aan de bewoners de vraag of ze zich in de samenvatting herkenden, en of ze over de gevels nog hun voorkeuren wilden aangeven.

Buitenruimte
Over de buitenruimte werden de onderstaande beelden getoond.

space3 space4

Bewoners gaven aan dat ze zich herkenden in de gepresenteerde beelden. De keuze van de verschillende sferen en gebruiksmogelijkheden per hof en dak werden omarmd. Er was in de aanwezige groep bijzonder weinig animo voor de moestuin op een van de daken. “Ja, heel leuk als die er komt, maar ik heb zelf geen tijd om daar werkelijk aan mee te helpen.” was de algemene stelling. Het beheer en onderhoud van verschillende ruimtes was daarmee aangesneden, maar nog niet opgelost. Hoe gaan we dat organiseren? Harald Evers (opdrachtgever namens Woonbedrijf) heeft de vraag aan het eind van de avond geformuleerd als een van de grote vraagstukken voor de komende maanden. Een ander discussiepunt dat over bleef was de toegankelijkheid. Wie kan waar allemaal komen?

Conclusies: alle daktuinen en hoven zijn wat de aanwezigen betreft toegankelijk voor alle bewoners Space-S. Dat was geen punt van discussie. Maar of de rest van de stad overal zomaar mag komen in de hoven, daar waren de meningen over verdeeld. Zeker de planning van een school in het naastgelegen Natlab maakte dat meer mensen begonnen te twijfelen over het open houden. “We hebben eerder met de eerste groep bewoners gesteld: de hoven moeten open zijn, maar je moet je er gast voelen. Ik weet dat niet meer zeker.” Het vraagt ook om zorgvuldige en genuanceerde ontwerpkeuzes, dus hier gaan we de komende maanden mee verder.

Architectuur van de gevels
Dat bewoners een stoer, industrieel gebouw willen, dat modern en tijdloos en ook erg groen, dat weten we inmiddels. Maar om nog beter te weten wat iedereen zich daarbij voorstelt hebben we nog een beeldenbank gemaakt met referentieprojecten. Bewoners konden hun voorkeur aangeven voor diverse beelden, op thema gerangschikt: materialen, familie van gebouwen, ramen en licht, balkons.
Bewoners hebben massaal gestemd maar gaven aan dat het ook lastig was. Want ook in deze referentiebeelden heb je vaak beelden die ongeveer aangeven wat je bedoelt, maar ook op onderdelen weer niet. Met name bij de balkon-principes werd daarover nog gediscussieerd. De meeste bewoners willen overigens een balkonnetje dat deels naar binnen ligt, maar wel een beetje uitsteekt.

De beelden en het aantal stickers zegt hier verder voldoende:

Naamloos1 space5

Vervolgstappen
De architecten en landschapsontwerpers hebben tot slot aangegeven uit de voeten te kunnen met de gekozen beelden. Zij gaan concrete voorstellen doen voor Space-S. Dat willen ze bespreken en doorontwerpen samen met bewoners. Hiervoor komt een werkgroep van bewoners die het werk van de architecten gaan volgen en toetsen. Tijdens de Collected meldden veel bewoners zich daar al voor aan. Daarnaast is het idee dat bewoners zelf vorm kunnen gaan geven aan ‘specials’ in de buurt. Ook hiervoor hebben diverse bewoners zich al opgegeven. Wil je je ook nog voor deze groepen aanmelden? Laat het ons weten via de Facebook pagina of info@space-s.nl.

Beheer, routes, ontmoeting en werkruimtes worden voor de volgende ronde het belangrijkste! De Collected IX is op 3 april.

Tot slot nog een drietal oproepen:

1. Fiona heeft een app gemaakt over woonwensen; mensen deze avond hebben de betaversie uitgetest. Ze vraagt aan mensen die nog niet hebben meegedaan vanavond of ze dat thuis nog even wilden doen. Kijk op fionajongejans.nl

space7

Speciaal voor Space-S zal ze nog een paar hulpmiddelen maken die ons helpen om te kunnen kiezen, en haar helpen bij haar afstuderen. Denk mee, en geef je reactie!

2. Anne en Fleur geven aan dat ze op dinsdag avond 4 maart willen overleggen over het ruilsysteem ‘De Mazzelkring’. Hou facebook in de gaten voor precieze tijdstip en locatie, en schuif aan.

3. Davy tenslotte geeft aan dat hij een maandelijkse huiskamer wil organiseren voor Space-S’ers, voor alles wat in ons op komt, voor effe bijkletsen, voor nieuwe ideeën, voor wat nog zal blijken. Mensen die mee willen helpen kunnen zich melden.

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED VIII:

Schermafbeelding 2014-03-19 om 11.38.28