COLLECTED VI: veel goede ideeën en enthousiasme!

Woensdag 27 november vond COLLECTED VI plaats: de kick-off van de ontwerpfase! Een inspirerende avond met veel enthousiasme, betrokkenheid en goede ideeën. Het verslag is hier binnenkort terug te vinden!

 

SPACE-S Stedenbouwkundig Plan

Alle uitgangspunten voor de nieuwe buurt SPACE-S zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig plan. Deze komt voort uit alle online en offline discussies, excursies en COLLECTED’s van de afgelopen maanden. Een prachtig vertrekpunt om met het ontwerp van de buurt aan de slag te gaan!

Bekijk het SPACE-S Stedenbouwkundig Plan hier online.

Plu-S tekent intentieverklaring SPACE-S

Plu-S, het wooninitiatief op SPACE-S dat streeft naar een woonplek met begeleiding voor 10 jong volwassenen met een beperking, heeft op zaterdag 30 november de intentieverklaring met SPACE-S (Woonbedrijf) getekend.
Een bijzondere stap in het gezamenlijk werken aan de woondroom van Tessa, Imke, Tim, Simon (van links naar rechts op de foto) en hun toekomstige medebewoners!

aa