INSPIRATIE EXCURSIES

Welke beelden heeft de SPACE-S community ons tot nu toe gebracht? Bekijk het hier.

Afgelopen zomer heeft SPACE-S meerdere excursies gedaan, om inspiratie op te doen voor de volgende fase. Bekijk hier de beelden van voorbeeldprojecten en excursies naar o.a. Parijs en Rotterdam.

Like, share en doe mee! Tag #SPACE040 op Pinterest, of deel foto’s via www.facebook.com/space040

530507_293031510839177_1628028289_n
Verbindingen in Parijs, Massena

1235419_293031530839175_1447809280_n
Toekomstige bewoners en projectteamleden SPACE-S halen inspiratie op in Parijs

994596_280690208739974_980722335_n
Bikeride Hofjestocht door Eindhoven: de groep vond het mooi om een collectieve dakruimte te zien, die echt gebruikt wordt en waar bezoekers verder niet komen.

999095_280689972073331_878823326_n
Bikeride Hofjestocht door Eindhoven: weinig hofjes worden echt gebruikt, vaak alleen om naar te kijken. Bij SPACE-S willen we meer.

1157711_280690252073303_106010163_n
Bikeride Hofjestocht door Eindhoven: mooi ‘kijkgroen’

1185378_557220967669669_2073148106_n  Excursie Rotterdam/Amsterdam: veel licht maakt ruimte

1238813_557221051002994_696484777_n
Excursie Rotterdam/Amsterdam: hofjes en kruip-door-sluip-door

1240192_557220664336366_777302647_n-1

PICK of the WEEK

Pick of the week (39) is van Eddie Mol: “Beetje kliederen met ingrediënten…”. Een uitdaging om zo’n ruimtelijk/ licht gevoel in de stad voor elkaar te krijgen!

Verslag COLLECTED V – 19 september 2013

SPACE-S COLLECTED V
Verslag 19 september 2013

‘DE INGREDIENTEN VAN SPACE-S’ VALLEN IN DE SMAAK
Ruim 200 deelnemers zorgden donderdagavond 19 september voor energie, positiviteit en goede ideeën voor de toekomstige buurt SPACE-S. Opvallend was het groot aantal nieuwkomers die met veel vragen en nieuwsgierigheid op de bijeenkomst waren afgekomen. Tijdens de COLLECTED gingen ze in gesprek met professionals en andere bewoners over de plannen tot nu toe. Ingrediënten als het ruimtelijk ontwerp, de mix van woningtypen en de community-vorming. Dit leverde nieuwe ideeën en inzichten op, en een positieve eindconclusie: SPACE-S kan verder op de ingeslagen koers.

space1 space2

VEEL VRAGEN
Sinds december 2012 zijn toekomstige bewoners aan de slag met het bouwen aan de toekomstige wijk. De vele nieuwkomers kwamen daarom met veel vragen naar de COLLECTED. Bijvoorbeeld over de woningtypen, het proces, de planning en de werking van de toewijzing middels de Mats-lijst. Bij het ‘Matsen’ is de mate van betrokkenheid van bewoners bepalend is. Na de uitleg zien de meeste deelnemers vooral kansen om betrokken te zijn om zo onderdeel te worden van de nieuwe buurt. Toch blijft het voor zowel de professionals en bewoners spannend om de komende jaren te zien hoe de betrokkenheid en de toewijzing in de praktijk wordt gebracht. Het gaat immers om een nieuwe vorm. Naast spanning is er vooral veel gretigheid bij bewoners om een bijdrage te gaan leveren.

MIX VAN BEWONERS
Deelnemers zijn positief over het uitgangspunt om verschillende type mensen te mixen in de buurt. Jong en oud leven zij aan zij, en zijn niet ingedeeld op type gezin, maar op levensstijl. Door de grote opkomst van ‘jonge’ deelnemers wordt het aantrekken van een goede mix als een belangrijke uitdaging gezien. De aanwezige 45-plussers en gezinnen met kinderen zien volop kansen zien in de wijk, maar waren deze groepen tijdens COLLECTED in aantal minder aanwezig dan de groep 20 tot 30 jaar. De zoektocht naar de goede mix is dus een belangrijk aandachtspunt.

MASSA EN DUURZAAMHEID
Strijp-S is een hoogstedelijk gebied, en SPACE-S wordt hier ook een onderdeel van. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote ‘massa’ wordt ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid. Deelnemers vinden het belangrijk dat deze massa een prettige ‘lichtheid’ krijgt. Een belangrijk uitgangspunt bij verdere ontwerp. Deelnemers vinden ook duurzaamheid belangrijk. Daarom werd gelijk al de oproep gedaan aan alle deelnemers om met extra ideeën te komen op dit gebied. De inbreng van bewoners vanaf de start, zal ook al sterk bijdragen aan de duurzaamheid van SPACE-S.

space3

space4space5

HOFJES EN JAZZ
Toekomstige bewoners zien zich al wonen aan de hofjes, met ieder een eigen sfeer die past bij de bewoners. Bewoners willen in het ontwerp veel aandacht voor het goed tot zijn recht komen van deze gezamenlijke ruimten. Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op SPACE-S. Het idee voor een initiatief als een jazzclub valt bij velen in goede aard. Belangrijk hierbij is dat ruimte optimaal wordt benut, zodat een jazzclub bijvoorbeeld ook overdag een functie heeft. Maar naast deze ontmoetingsplek hebben opvallend veel andere kleine ondernemers ideeën om wonen en werken op een nieuwe creatieve manier te combineren.

COMMUNITY
Zelf je eigen wijk bouwen. Dat is de essentie van SPACE-S en die wordt omarmd door de deelnemers. Er ontstonden gisteren volop ideeën om een vervolg te geven aan het eerste zichtbare bewonersinitiatief afgelopen zomer: de Stadscamping op het SPACE-S terrein. Bewoners zouden graag al met hun toekomstige buren aan de slag willen. En professionals kunnen de initiatieven versterken met hun kennis, netwerk en faciliteiten. De ideeen variëren van een gezamenlijke volkstuin tot een nieuwsjaarsfeest, van een gezamenlijke garage tot flexplekken.

space6 space7

WOONPROGRAMMA
In de aanloop naar de COLLECTED vulden ruim 600 deelnemers een poll in over de woningtypes op SPACE-S. Er is interesse in zowel appartementen, lofts, studentenwoningen en woningen met extra ruimte voor bijvoorbeeld werken of zorg (wonen Plus). Opvallend is de behoefte aan compacte woningen. Deelnemers vinden hun gewenste woning terug in het aanbod, en geven graag de komende tijd verdere invulling aan de beste mix en indeling van de woningen.

space8 space9

VERVOLG
De positieve inbreng en conclusies geven veel energie en inhoud om nu het vervolg van SPACE-S te bepalen. Dit jaar nog wordt gestart met het ontwerp van de eerste fase. De samenwerking tussen bewoners en professionals gaat verder!

space10

 

Bekijk hier het videoverslag met enkele toekomstige bewoners aan het woord over hun SPACE-S!

Schermafbeelding 2013-10-08 om 18.01.24

 

Verslag excursie Rotterdam en Amsterdam

Op 6 september gingen toekomstige bewoners en projectteamleden op pad in Rotterdam en Amsterdam, op zoek naar inspiratie voor collectieve voorzieningen. Ze bezochten verschillende fraaie voorbeeldprojecten. Bekijk en lees het verslag van de excursie hier!

COLLECTED V: donderdag 19 september

COLLECTED V
donderdag 19 september / 1800-2100u (start presentaties om 1900u)
Torenallee 20 (videolab, blauwe plint)

De ontwikkeling van SPACE-S is in volle gang. Bewoners en professionals werken op allerlei gebieden aan de nieuwste buurt op Strijp-S, zodat we nog dit jaar starten met het ontwerp voor de eerste fase. Tijdens COLLECTED V komen alle ingrediënten samen. Het is dé kans om bij te praten, of juist voor het eerst kennis te maken met de mensen en plannen achter SPACE-S.

De ingrediënten
De ingrediënten die jullie zelf op het menu hebben gezet komen op tafel. Zoals ondernemen op SPACE-S, mobiliteit, duurzaamheid, community building, zon en wind, en routes. Verder gaan we in gesprek over het onderwerp dat jullie op nummer 1 hebben gezet: het woonaanbod op SPACE-S.

Extra matspunt, extra kans op woning
Op 19 september ontmoeten we elkaar op Strijp-S onder het genot van een lekker hapje en drankje. Tegelijk horen we van elkaar over de plannen die tot nu toe zijn gemaakt, en horen we graag hoe jij hier over denkt. We roepen alle SPACE-S deelnemers op om een introducee mee te nemen die nog niet eerder bij een bijeenkomst was. Dit levert dan nog een extra Matspunt op! Deze punten bepalen straks de toewijzing van de woningen. Voor gloednieuwe SPACE-S’er bewoners is het de kans om het eerste Matspunt te verdienen.

Agenda
18.00 uur          Inloop met simpel buffet en drankje, informeel
19.00 uur         Presentaties met de ingrediënten van SPACE-S
20:00 uur          Presentatie woonaanbod SPACE-S
20.45 uur          Napraten en borrelen

We zien je graag op de 19e, iedereen is welkom om aan te sluiten! In verband met de catering is het fijn als je ons via het Facebook event weten of je erbij bent, of via info@space-s.nl.