Leefstijl bepaalt de mix: verslag COLLECTED III

Collected III: Programma SPACE-S
Verslag 16 mei 2013

Hoe zien we de samenstelling van de mensen op SPACE-S? Wie willen er straks op SPACE-S wonen? En wie zie je graag zelf graag als buren op SPACE-S wonen? Het gaat dus om het bepalen van de ideale mix: alle doelgroepen door elkaar in een blok ofgebouw, of juist verschillende delen voor verschillende doelgroepen?

space2

‘Hoe zorg ik er voor dat buren geen last van mij of mijn kinderen hebben? En hoe voorkom ik dat ik zelf last heb van feestende buren?’, zo sprak een van de aanwezigen bij de start van de discussie uit. ‘Ik wil graag gemengd, en niet allemaal dezelfde types om me heen, maar het gaat toch ook om woongenot en je moet de tegenpolen niet teveel samenbrengen.’ ‘Ja, of het lawaai van de hele dag Omroep Max van mijn dove buurman!’

De gekleurde space3pionnetjes gaven een doelgroep per kleur aan. Alle aanwezigen maakten een palet aan varianten. Het gaf nog geen eenduidig uitsluitsel over de goede indeling. Helemaal alles door elkaar? Of juist gescheiden houden? Of een van de vele denkbare tussenvormen? Deels omdat mensen net iets anders naar de overlastrisico’s keken. Deels omdat het aantal woningen misschien te groot is om één algehele uitspraak over te doen. ‘Vierhonderd woningen is eigenlijk te groot om deze discussie over te voeren. Denk kleinschaliger, en deel het gebied op.’ zo zei een bewoner.

Conclusies kwamen er toch
Opvallend was dat in de loop van de bijeenkomst de aanwezigen in de verschillende groepen op het zelfde punt kwamen: ‘Denk niet in termen van doelgroepen’. Juist de ‘leefstijl’ was van belang, en of het wel of niet klikt. Je kunt prima goede en leuke buren zijn als studenten en als gezin, of als senioren en als yup. Sterker nog, die mix is aantrekkelijk. Het gaat niet om de levensfase en huishoudenssamenstelling maar om de manier van leven en wonen. ‘Hou je meer van een feestje, of lees je liever een boek?’. Dit leverde deze concluderende vraag op aan SPACE-S is: kunnen we de 400 woningen organiseren naar leefstijl en dynamiek, in plaats van naar (demografische) doelgroepen?  De aanwezigen waren het hier erg over eens, met daarbij nog wel de nodige aandachtspunten als het gaat over woningtoewijzing enveranderingen in de tijd.

space4

De bebouwing zou daarmee een mix van doelgroepen moeten huisvesten, door het hele gebied van Space-S heen. De buitenruimte zou mogelijk juist door verschillende sferen en belevingen meer doelgroepgericht kunnen zijn. Daarmee maak je mogelijk specifiekere zones in en om die buitenruimte of collectieve binnenruimtes, bijvoorbeeld een plek waar de kleinere kinderen kunnen spelen, of juist een plek waar ruimte is voor studie of zzp’ers.

Tot slot waren er nog enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de community. Het zou mooi zijn als we nu al een groep worden, als we nu al – voordat we er wonen – collectiviteit ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een speed-date-bbq, of via deelgroepen in facebook. Ook dit krijgt een vervolg, zoveel mogelijk geïnitieerd door toekomstige bewoners zelf!

space6

Ook de 3e COLLECTED sessie levert weer zeer waardevolle conclusies op voor het maken van een (schets)ontwerp van het gebied. Een ontwerp dat uiteraard weer wordt voorgelegd en getoetst bij de SPACE-S community. De komende maand (juni) wordt benut om, na vooral nagedacht te hebben over de indeling van het gebied, nu eens in 3D te gaan denken. Hoe moeten de volumes van de gebouwen er op SPACE-S uit gaan zien? Het bouwen aan de mooiste wijk van Eindhoven gaat door!

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED III:

Schermafbeelding 2013-05-27 om 16.16.18