Maandblog APRIL 2013

SPACE-S Maandblog
April 2013

Wie SPACE-S op Facebook volgt, ziet dagelijks de discussies, inspiratie en opbrengsten langskomen rondom de nieuwste wijk op Strijp-S. Maar soms is het fijn om even terug te kunnen kijken en overzicht te krijgen op wat er allemaal gebeurt. Daarom is er vanaf nu de SPACE-S maandblog. Met de belangrijkste actualiteiten van deze woonontwikkeling van Woonbedrijf en Vestide op een rij.

Facebook
April stond vooral in het teken van buitenruimte, met op 18 april een COLLECTED sessie over dit onderwerp op de agenda. Op Facebook barstte de discussie los over hoe de ruimte die bewoners straks delen met hun buren eruit moet gaan zien. Ruim 2.600 mensen mengden zich in de discussie, en er werden 350 bijdragen in tekst en beeld achtergelaten op de pagina. De bijdragen waren zowel divers als eenduidig. Veel groen, veel gezamenlijke activiteiten met buren en veel ideeën om eigen karakter aan de (buiten)ruimte te geven. Een mooie bevestiging van het DNA, maar zeker ook een verder invulling van waarden als groen, samen en flex.

LAB en COLLECTED
Met de Facebook inbreng als bagage vinden er twee sessies plaats. Voor een LAB op 11 april worden SPACE-S volgers van het eerste uur uitgenodigd om de richting te bepalen. De sessie leidt tot een eerste schets die mede wordt geïnspireerd door Parijse hofjes. Kleine en grotere hofjes die verrassen, en waar bewoners hun eigen geur en kleur aan geven. Een week later is de schets het startpunt van de COLLECTED discussie. Aan de hand van 100 inspiratiebeelden, voor een flink deel aangeleverd op Facebook, gaan de toekomstige bewoners aan de slag met hun wensen voor meerdere niveaus. Binnen en buiten, op de grond, op verschillende verdiepingen en op het dak.

Met als uitkomst een opdracht die meegegeven kan worden aan de coördinerend architect die met het ontwerp van de buitenruimte aan de slag gaat. Aan het eind van de sessie zijn de deelnemers enthousiast over zowel het proces als het eindresultaat. Een verschil tussen professionals en bewoners valt niet te bemerken. En met het gevoel en vertrouwen dat er iets heel moois kan ontstaan op Strijp-S.

Vriendenpicknick
Nieuw in april is de vriendenpicknick. Iedere gespreksronde wordt een bijzondere, originele, waardevolle, zeer betrokken of inspirerende bijdrage beloond met een vriendenpicknick op het veld op Strijp-S waar straks SPACE-S wordt gebouwd. Joep Klunhaar wordt tijdens COLLECTED uitgeroepen als eerste winnaar voor zijn collage die aansprekend de wensen van veel toekomstige bewoners laat zien. Hij gaat in mei met 5 vrienden genieten van een culinaire traktatie.

Ondertussen groeit de SPACE-S community steeds verder. Afgelopen maand sluiten zich weer 100 nieuwe leden aan op de Facebook pagina. Niet alleen door de aandacht op Facebook, maar vaak juist door persoonlijke ontmoetingen. Zo stond SPACE-S 21 april weer op de Feelgood Market om het SPACE-S verhaal te delen, maar vooral ook te horen welke woondromen er leven. De Feelgood Market blijft ook de komende maanden weer een belangrijke ontmoetingsplek.

Voortgang met woongroepen
Met een aantal collectieve woongemeenschappen zijn verder afspraken gemaakt. Stap voor stap wordt met enkele partijen de samenlevingsvorm voor beschermd wonen als onderdeel van Space-S verder verdiept. Het gaat om een ouderinitiatief en om een wonen-werken-initiatief van jongeren met autisme, onder begeleiding van Stichting Labyrint. Het collectieve woonconcept van Stichting Betrokken Wonen lijkt toch moeilijk in te passen binnen Space-S. Woonbedrijf onderzoekt met hen een andere locatie, ook op Strijp S.

Vooruitblik
Direct na de COLLECTED sessie over buitenruimte startte al weer de voorbereidingen voor de volgende gespreksronde. Met als thema het SPACE-S programma: welke mix van mensen, woningen en functies moet er komen in de wijk? Een spannende stap, want voor het eerste gaan we samen keuzes maken die direct invloed hebben op de woningen die straks gebouwd gaan worden. Een ding is zeker: ook de volgende maandblog hebben we weer veel met jullie te delen. En tot die tijd: denk mee, meng je in de discussie, en bouw mee aan SPACE-S!

Fulco Treffers, projectleider SPACE-S