De komende maand (juni) wordt benut om, na vooral nagedacht te hebben over de indeling van het gebied, nu eens in 3D te gaan denken. Hoe moeten de volumes van de gebouwen er op SPACE-S uit gaan zien?

We zijn een nieuwe ronde van gesprekken en ontmoetingen aan het voorbereiden. Daarom zijn er even geen agendapunten. Dat betekent niet dat er niets meer gebeurt op SPACE-S. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe ontmoetingen.

Bekijk hier de ontmoetingen tot nu toe: http://www.space-s.nl/space-s-tot-nu-toe/

 

PICK OF THE WEEK (week 22)

PICK of the WEEK (2013 week 22). Chantal Koster: “Mijn idee is dat iedereen welkom is om te wonen waar hij/zij zich prettig voelt. Niemand uitgesloten, iedereen levert een bijdrage aan de maarschappij. De inzending van Chantal sluit prachtig aan bij de conclusies van COLLECTED III over het programma van SPACE-S.

Leefstijl bepaalt de mix: verslag COLLECTED III

Collected III: Programma SPACE-S
Verslag 16 mei 2013

Hoe zien we de samenstelling van de mensen op SPACE-S? Wie willen er straks op SPACE-S wonen? En wie zie je graag zelf graag als buren op SPACE-S wonen? Het gaat dus om het bepalen van de ideale mix: alle doelgroepen door elkaar in een blok ofgebouw, of juist verschillende delen voor verschillende doelgroepen?

space2

‘Hoe zorg ik er voor dat buren geen last van mij of mijn kinderen hebben? En hoe voorkom ik dat ik zelf last heb van feestende buren?’, zo sprak een van de aanwezigen bij de start van de discussie uit. ‘Ik wil graag gemengd, en niet allemaal dezelfde types om me heen, maar het gaat toch ook om woongenot en je moet de tegenpolen niet teveel samenbrengen.’ ‘Ja, of het lawaai van de hele dag Omroep Max van mijn dove buurman!’

De gekleurde space3pionnetjes gaven een doelgroep per kleur aan. Alle aanwezigen maakten een palet aan varianten. Het gaf nog geen eenduidig uitsluitsel over de goede indeling. Helemaal alles door elkaar? Of juist gescheiden houden? Of een van de vele denkbare tussenvormen? Deels omdat mensen net iets anders naar de overlastrisico’s keken. Deels omdat het aantal woningen misschien te groot is om één algehele uitspraak over te doen. ‘Vierhonderd woningen is eigenlijk te groot om deze discussie over te voeren. Denk kleinschaliger, en deel het gebied op.’ zo zei een bewoner.

Conclusies kwamen er toch
Opvallend was dat in de loop van de bijeenkomst de aanwezigen in de verschillende groepen op het zelfde punt kwamen: ‘Denk niet in termen van doelgroepen’. Juist de ‘leefstijl’ was van belang, en of het wel of niet klikt. Je kunt prima goede en leuke buren zijn als studenten en als gezin, of als senioren en als yup. Sterker nog, die mix is aantrekkelijk. Het gaat niet om de levensfase en huishoudenssamenstelling maar om de manier van leven en wonen. ‘Hou je meer van een feestje, of lees je liever een boek?’. Dit leverde deze concluderende vraag op aan SPACE-S is: kunnen we de 400 woningen organiseren naar leefstijl en dynamiek, in plaats van naar (demografische) doelgroepen?  De aanwezigen waren het hier erg over eens, met daarbij nog wel de nodige aandachtspunten als het gaat over woningtoewijzing enveranderingen in de tijd.

space4

De bebouwing zou daarmee een mix van doelgroepen moeten huisvesten, door het hele gebied van Space-S heen. De buitenruimte zou mogelijk juist door verschillende sferen en belevingen meer doelgroepgericht kunnen zijn. Daarmee maak je mogelijk specifiekere zones in en om die buitenruimte of collectieve binnenruimtes, bijvoorbeeld een plek waar de kleinere kinderen kunnen spelen, of juist een plek waar ruimte is voor studie of zzp’ers.

Tot slot waren er nog enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de community. Het zou mooi zijn als we nu al een groep worden, als we nu al – voordat we er wonen – collectiviteit ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een speed-date-bbq, of via deelgroepen in facebook. Ook dit krijgt een vervolg, zoveel mogelijk geïnitieerd door toekomstige bewoners zelf!

space6

Ook de 3e COLLECTED sessie levert weer zeer waardevolle conclusies op voor het maken van een (schets)ontwerp van het gebied. Een ontwerp dat uiteraard weer wordt voorgelegd en getoetst bij de SPACE-S community. De komende maand (juni) wordt benut om, na vooral nagedacht te hebben over de indeling van het gebied, nu eens in 3D te gaan denken. Hoe moeten de volumes van de gebouwen er op SPACE-S uit gaan zien? Het bouwen aan de mooiste wijk van Eindhoven gaat door!

Bekijk hier het videoverslag van COLLECTED III:

Schermafbeelding 2013-05-27 om 16.16.18

Strijp-S wint aanmoedigingsprijs NEPROM 2013

Strijp-S heeft donderdagmiddag 23 mei 2013 de aanmoedigingsprijs van de NEPROM voor locatieontwikkeling in de wacht gesleept. Op Strijp-S werken Koninklijke Volker Wessels Stevin en de gemeente Eindhoven sinds 2002 samen aan de ontwikkeling van dit gebied. Voor vastgoedontwikkeling staan woningcorporaties  Trudo,en Woonbedrijf, gemeente Eindhoven en Spoorzone BV aan de lat. De huidige planning is dat het gebied in 2025 gereed is. Strijp-S groeit in de tussentijd uit tot een creatieve wijk; in deze wijk worden wonen en werken gecombineerd met een bruisend cultureel hart, aangevuld met een muziekhal, evenementenplein en diverse bijzondere restaurants. Lees het integrale jurybesluit op: www.neprom.nl

Woonbedrijf is natuurlijk heel trots op deze erkenning. De woningcorporatie heeft op  al een grote bijdrage geleverd aan het succes van Strijp-S . Eind 2012 hebben we de eerste bewoners verwelkomd, toen het wooncomplex SAS-3 is opgeleverd, met in totaal 218 woningen (huur en koop). Op dit moment  ontwikkelt Woonbedrijf op  Strijp-S een nieuwe buurt samen met toekomstige bewoners: SPACE-S.  Klanten krijgen hier een unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. en mee te denken en mee te praten over de ideale buurt en hun ideale huurwoning. Er komen hier maximaal 400 woningen, waarvan een deel voor studenten zal zijn.

Maandblog APRIL 2013

SPACE-S Maandblog
April 2013

Wie SPACE-S op Facebook volgt, ziet dagelijks de discussies, inspiratie en opbrengsten langskomen rondom de nieuwste wijk op Strijp-S. Maar soms is het fijn om even terug te kunnen kijken en overzicht te krijgen op wat er allemaal gebeurt. Daarom is er vanaf nu de SPACE-S maandblog. Met de belangrijkste actualiteiten van deze woonontwikkeling van Woonbedrijf en Vestide op een rij.

Facebook
April stond vooral in het teken van buitenruimte, met op 18 april een COLLECTED sessie over dit onderwerp op de agenda. Op Facebook barstte de discussie los over hoe de ruimte die bewoners straks delen met hun buren eruit moet gaan zien. Ruim 2.600 mensen mengden zich in de discussie, en er werden 350 bijdragen in tekst en beeld achtergelaten op de pagina. De bijdragen waren zowel divers als eenduidig. Veel groen, veel gezamenlijke activiteiten met buren en veel ideeën om eigen karakter aan de (buiten)ruimte te geven. Een mooie bevestiging van het DNA, maar zeker ook een verder invulling van waarden als groen, samen en flex.

LAB en COLLECTED
Met de Facebook inbreng als bagage vinden er twee sessies plaats. Voor een LAB op 11 april worden SPACE-S volgers van het eerste uur uitgenodigd om de richting te bepalen. De sessie leidt tot een eerste schets die mede wordt geïnspireerd door Parijse hofjes. Kleine en grotere hofjes die verrassen, en waar bewoners hun eigen geur en kleur aan geven. Een week later is de schets het startpunt van de COLLECTED discussie. Aan de hand van 100 inspiratiebeelden, voor een flink deel aangeleverd op Facebook, gaan de toekomstige bewoners aan de slag met hun wensen voor meerdere niveaus. Binnen en buiten, op de grond, op verschillende verdiepingen en op het dak.

Met als uitkomst een opdracht die meegegeven kan worden aan de coördinerend architect die met het ontwerp van de buitenruimte aan de slag gaat. Aan het eind van de sessie zijn de deelnemers enthousiast over zowel het proces als het eindresultaat. Een verschil tussen professionals en bewoners valt niet te bemerken. En met het gevoel en vertrouwen dat er iets heel moois kan ontstaan op Strijp-S.

Vriendenpicknick
Nieuw in april is de vriendenpicknick. Iedere gespreksronde wordt een bijzondere, originele, waardevolle, zeer betrokken of inspirerende bijdrage beloond met een vriendenpicknick op het veld op Strijp-S waar straks SPACE-S wordt gebouwd. Joep Klunhaar wordt tijdens COLLECTED uitgeroepen als eerste winnaar voor zijn collage die aansprekend de wensen van veel toekomstige bewoners laat zien. Hij gaat in mei met 5 vrienden genieten van een culinaire traktatie.

Ondertussen groeit de SPACE-S community steeds verder. Afgelopen maand sluiten zich weer 100 nieuwe leden aan op de Facebook pagina. Niet alleen door de aandacht op Facebook, maar vaak juist door persoonlijke ontmoetingen. Zo stond SPACE-S 21 april weer op de Feelgood Market om het SPACE-S verhaal te delen, maar vooral ook te horen welke woondromen er leven. De Feelgood Market blijft ook de komende maanden weer een belangrijke ontmoetingsplek.

Voortgang met woongroepen
Met een aantal collectieve woongemeenschappen zijn verder afspraken gemaakt. Stap voor stap wordt met enkele partijen de samenlevingsvorm voor beschermd wonen als onderdeel van Space-S verder verdiept. Het gaat om een ouderinitiatief en om een wonen-werken-initiatief van jongeren met autisme, onder begeleiding van Stichting Labyrint. Het collectieve woonconcept van Stichting Betrokken Wonen lijkt toch moeilijk in te passen binnen Space-S. Woonbedrijf onderzoekt met hen een andere locatie, ook op Strijp S.

Vooruitblik
Direct na de COLLECTED sessie over buitenruimte startte al weer de voorbereidingen voor de volgende gespreksronde. Met als thema het SPACE-S programma: welke mix van mensen, woningen en functies moet er komen in de wijk? Een spannende stap, want voor het eerste gaan we samen keuzes maken die direct invloed hebben op de woningen die straks gebouwd gaan worden. Een ding is zeker: ook de volgende maandblog hebben we weer veel met jullie te delen. En tot die tijd: denk mee, meng je in de discussie, en bouw mee aan SPACE-S!

Fulco Treffers, projectleider SPACE-S

Verslag COLLECTED II

COLLECTED II: Buitenruimte
Verslag 18 april 2013

“Buiten de ruimte”

Welke opdracht geven we mee aan de coördinerend architect die de buitenruimte gaat ontwerpen? Met die vraag ging de SPACE-S community in april aan de slag op Facebook, om uiteindelijk tot conclusies te komen in COLLECTED II in het hoofdkwartier Drents Dorp, uitkijkend op het veld waar het straks gaat gebeuren. Op deze pagina de opbrengsten van de sessie waarmee we verder aan de slag gaan.

Foto A: Impressie van discussie op 18 april tijdens de sessie
colleted1

DNA als basis
De buitenruimte is een van de belangrijkste elementen voor toekomstige bewoners. Dat bleek uit de vorige fase toen het DNA van SPACE-S (link naar DNA) werd vastgesteld. De kernwaarden GROEN en SAMEN geven aan dat het belangrijk is om te kunnen ontmoeten, spelen, zonnen, in de aarde wroeten, noem maar op. We willen diversiteit, een ruimte waar dingen ontstaan.

Hofjes
Hofjes in een vrij gesloten omgeving. Dit zien toekomstige bewoners als het beste uitgangspunt. Hofjes die divers zijn: een variatie van verschillende formaten, en een beleving die bij ieder hofje anders is. Aandachtspunt is wel dat de hofjes niet zo klein moeten zijn dat er weinig licht komt. En de invulling van de hofjes gebeurt door de bewoners zelf, verschillende sferen voor verschillende doelgroepen. Bomen moeten vooral de kans krijgen in een natuurlijk ondergrond, zodat ze veel groter kunnen worden dan in een pot.

Figuur A: Ruwe schets hoe hofjesstructuur eruit zou kunnen zien
collected2

Openbaar en privé gaan samen
De hofjes zijn openbaar toegankelijk, maar je voelt je wel te gast. Je bent welkom, maar komt wel in een privé omgeving. Aan de kant van de Torenalleen is er een meer publiek karakter. Als je meer de wijk in komt, wordt het karakter meer privé en rustiger. Termen die veel vielen in de discussie zijn: groen, kruip-door-sluip-door, water, parkje, grote boom, verrassing en ontmoeting.

Foto B: Inzending van Chantal Kosten op Facebook
collected3

Collectieve ruimte voor bewoners
De gemeenschappelijke ruimte is nog meer privé, en ligt bijvoorbeeld een of twee niveaus hoger. Collectieve tuinen, een gezamenlijke binnenruimte voor de bewoners, en een route tussen de woningen en tussen de woonblokken. Daar komen geen ongewenste bezoekers, daar is de ontmoeting tussen bewoners. Groot genoeg om verschillende activiteiten aan te kunnen. Klein genoeg om te zorgen dat het gezellig blijft.

Wensen en ideeën die worden genoemd: een plek om samen een (buiten)film te bekijken. Een flexplek voor zzp’ers. Gezamenlijke fitness en wasmachineruimte. En vooral een paar brede routes of plekken waar ongedwongen dingen kunnen ontstaan. Ook water is belangrijk: opvangen van regenwater, kabbelend water en koelte in de zomer.

Foto B: Inzending van deelnemer Joep Klunhaar over zijn buitenruimte wensen
collected4

Meer dan een dak
Wat betreft de toekomstige bewoners is een dak meer dan een dak, en kan het zeker benut worden. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, maar is wel specifiek voor de bewoners. Op het hoogste punt een rustig dakterras over de stad. Op andere plekken collectieve tuinen, een plek voor spel of sport, en mogelijk ook zonnepanelen.

Foto C: inzending van deelnemer Ger Post over zijn Buitenruimte wensen
collected5

COLLECTED II levert prachtige bestanddelen op voor het maken van een (schets)ontwerp van de buitenruimte. Een ontwerp dat uiteraard weer wordt voorgelegd en getoetst bij de SPACE-S community. De komende maand (mei 2013) wordt benut om de discussie aan te gaan over het programma. Welke mix van mensen, woningen en functies moet er komen op SPACE-S? Het bouwen aan de mooiste wijk van Eindhoven gaat door!

Bekijk hier de video van COLLECTED II:

Schermafbeelding 2013-05-14 om 17.03.21